Scroll to navigation

TRUE(1) Кориснички команди TRUE(1)

ИМЕ

true - do nothing, successfully

СИНОПСИС

true [ignored command line arguments]
true ОПЦИЈА

ОПИС

Exit with a status code indicating success.

прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

Your shell may have its own version of true, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

АВТОР

Напишано од Jim Meyering.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на <https://translationproject.org/team/mk.html>

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

Цела документација <https://www.gnu.org/software/coreutils/true>
или достапна покално преку: info '(coreutils) true invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Април 2024 GNU coreutils 9.5