Scroll to navigation

PRINTENV(1) Кориснички команди PRINTENV(1)

ИМЕ

printenv - print all or part of environment

СИНОПСИС

printenv [OPTION]... [VARIABLE]...

ОПИС

Print the values of the specified environment VARIABLE(s). If no VARIABLE is specified, print name and value pairs for them all.

-0, --null
end each output line with NUL, not newline
прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

NOTE: your shell may have its own version of printenv, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

АВТОР

Напишано од David MacKenzie и Richard Mlynarik.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на <https://translationproject.org/team/mk.html>

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

Цела документација <https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv>
или достапна покално преку: info '(coreutils) cat invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

јануари 2024 година GNU coreutils 9.4