Scroll to navigation

PRINTENV(1) Käyttäjän sovellukset PRINTENV(1)

NIMI

printenv - tulosta kaikki tai osa ympäristöstä

YLEISKATSAUS

printenv [VALITSIN]... [MUUTTUJA]...

KUVAUS

Näytä annettujen ympäristöMUUTTUJien arvot. Jos MUUTTUJAa ei anneta, näytetään kaikkien muuttujien nimi-arvo-parit.

-0, --null
päätä rivit NUL-tavuun, ei rivinvaihtoon
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

HUOM: käytössä oleva kuori saattaa sisältää oman printenv-versionsa, joka yleensä korvaa korvaa tässä kuvatun version. Kuoren tukemista ominaisuuksista saa lisää tietoa kuoren dokumentaatiosta.

TEKIJÄ

Kirjoittaneet David MacKenzie ja Richard Mlynarik.

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen <https://translationproject.org/team/fi.html>

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

KATSO MYÖS

Koko dokumentaatio: <https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv>
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) printenv invocation'

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jaakko Puurunen <jaakko.puurunen@iki.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4