Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.28(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.28(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.28

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.26.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

Інструменти

virt-v2v(1) і virt-p2v(1) є інструментами для перетворення даних сторонніх гіпервізорів (зокрема VMware або Xen) чи фізичних машин на дані KVM. Ці інструменти раніше були частиною окремого проєкту. Код обох цих інструментів інтегровано до ієрархії коду libguestfs. У межах перевпорядковування virt-p2v було переписано (з Ruby на C), а virt-v2v тепер використовує декілька сучасних можливостей qemu, що пришвидшують роботу програми у багато разів. virt-v2v(1) може імпортувати дані з VMware vCenter, файлів VMware OVA, локальних файлів дисків, libvirt, RHEL 5 Xen. Дані може бути виведено у таких форматах: oVirt або Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV-M), OpenStack Glance, libvirt, qemu, локальні файли дисків.

virt-log(1) —новий засіб для показу файлів журналу з гостьових систем. Передбачено підтримку широкого спектру гостьових систем, зокрема традиційних систем Linux, систем Linux із журналом та журналу подій Windows.

У virt-builder(1) передбачено новий параметр "--machine-readable" для спрощення передавання даних virt-builder до інших програм.

Новий параметр --chmod у програмах virt-builder(1) і virt-customize(1).

virt-sysprep(1) тепер вилучає такі дані: журнали systemd, журнали anaconda, журнали lightdm, файли debian-installer, журнали apt, журнали exim, журнали ConsoleKit, журнали firewalld, журнали grubby, журнали proftpd, журнали libvirt/libxml та деякі інші файли журналів. Команда virt-sysprep "user-account" тепер здатна вилучати чи зберігати певні облікові записи користувачів. (Pino Toscano).

Новий параметр guestmount(1) --fd, за допомогою якого ви можете запускати guestmount «полоненим» у іншому процесі.

virt-sparsify(1) має новий параметр --tmp, який надає вам змогу точно контролювати, де зберігатимуться тимчасові файли.

virt-sparsify(1) тепер може записувати на блоковий пристрій.

у virt-customize(1) і virt-sysprep(1) тепер передбачено підтримку додавання скриптів firstboot до гостьових систем Windows.

У virt-cat(1), virt-edit(1), virt-ls(1) тепер передбачено підтримку параметра -m, який надає вам змогу перевизначати автоматичне інспектування гостьових систем і, замість цього, вказувати, куди слід монтувати розділи (Pino Toscano).

Для засобів віртуалізації тепер передбачено розфарбовування виведених даних: зелений — усе гаразд, червоний — помилки, синій — попередження.

Прив’язки до мов програмування

Ви можете зібрати дистрибутив для Python за допомогою команди "make -C python sdist"

Прив'язки до Ruby перемкнуто з "Test::Unit" на "MiniTest".

Прив'язки до Java тепер сумісні із OpenJDK 8 (Pino Toscano).

Перевірка

Для Oracle Linux тепер повертається "oraclelinux" (Nikos Skalkotos).

Тепер можлива обробка гостьових систем Linux, де немає /etc/fstab (Pino Toscano).

Для Minix тепер повертається "minix" (Pino Toscano).

Архітектури

Було додано підтримку Aarch64 (64-бітових ARM).

Засіб інспектування та виклик "guestfs_file_architecture" тепер можуть розпізнавати гостьові системи arm (32-бітову) і aarch64.

Безпека

У попередніх версіях libguestfs використовувала незахищені програмні інтерфейси libxml2 для обробки XML libvirt. Ці програмні інтерфейси типово надавали доступ до встановлення з'єднань мережі, якщо передавалися документи XML певного вмісту. За допомогою спеціально сформованого документа XML також можна було вичерпати можливості комп'ютера за процесорним часом, пам'яттю або дескрипторами файлів.

Оскільки XML libvirt надходить із надійного джерела (фонової служби libvirt), ми вважаємо, що цією вразливістю неможливо було скористатися.

Вразливість виправлено у libguestfs ≥ 1.27.9, виправлення було зворотно портовано до стабільних версій ≥ 1.26.2, ≥ 1.24.9, ≥ 1.22.10 та ≥ 1.20.13. (Подяки: Dan Berrange, Pino Toscano).

Вада у bash опосередковано торкнулася libguestfs. Докладніша інформація: https://www.redhat.com/archives/libguestfs/2014-September/msg00252.html

API

Нові програмні інтерфейси

"guestfs_clear_backend_setting"
"guestfs_get_backend_setting"
"guestfs_set_backend_setting"
Скористайтеся цими програмними інтерфейсами для встановлення параметрів окремих модулів обробки.
"guestfs_cpio_out"
Перетворення каталогу у образі диска на формат cpio.
"guestfs_journal_get_realtime_usec"
Отримання точних значень часу у журналі, див. sd_journal_get_realtime_usec(3).
"guestfs_lstatns"
"guestfs_lstatnslist"
"guestfs_statns"
Удосконалені версії "guestfs_lstat", "guestfs_lstatlist", "guestfs_stat", які повертають часові позначки з точністю до наносекунд.

Зміни у збиранні

Libguestfs тепер можна зібрати з qemu 2.x.

Додано підтримку пакування базової системи у Mageia (Joseph Wang, Thierry Vignaud).

Augeas тепер є обов'язковою залежністю.

Flex і bison тепер є обов'язковими залежностями.

Внутрішня частина роботи програми

User-Mode Linux (UML) виключено із переліку підтримуваних модулів (хоча він все ще доступний). Його буде включено знову,, якщо з'явиться хтось, хто виправить різноманітні регресії та помилки у ядрі UML (Linux).

Тепер gdb можна з'єднати з qemu за допомогою значення змінної середовища "LIBGUESTFS_BACKEND_SETTINGS=gdb"

Тепер модулем обробки libvirt використовується Serial BIOS (sgabios) (лише на x86), отже, ви зможете бачити ранні повідомлення BIOS.

У засобах віртуалізації мовою OCaml обробкою і виведенням виключень займається загальна функція.

Тепер типово увімкнено попередження GCC щодо великих кадрів стеку. Виправлено декілька місць, де використовувалися великі масиви або структури у стеку.

Створено тест для кратного послідовного завантаження базової системи. Такий тест буде корисним для виявлення витоків пам'яті у ядрі. Див. tests/qemu/qemu-boot.c

Створено тест для перевірки швидкості роботи різних можливостей qemu, зокрема вивантажень за допомогою virtio-serial та запису на блокові пристрої. Див. tests/qemu/qemu-speed-test.c

Тепер увімкнено попередження GCC для прив'язок OCaml-C у засобах віртуалізації мовою OCaml.

Код для редагування файлів у програмі virt-edit(1), командах guestfish(1) "edit" і virt-customize(1) --edit тощо тепер є спільним для усіх цих засобів (дякуємо Pino Toscano).

Тести FUSE було переписано на C з метою забезпечення точнішого керування тестуванням системних викликів.

Скрипт update-bugs.sh було виправлено — він більше не створює порожнього файла "BUGS", якщо сервер системи звітування щодо вад є недоступним.

У тестах virt-resize(1) тепер використовується стохастичний метод для забезпечення глибшого і ширшого тестування.

Якщо увімкнено мережу, базова система тепер використовує DHCP для отримання IP-адреси.

Якщо використовується libvirt, базова система встановлюватиме з'єднання із "virbr0" (можна перевизначити за допомогою "LIBGUESTFS_BACKEND_SETTINGS=network_bridge=<якийсь місток>"). Це уможливлює повноцінні мережеві з'єднання із працездатним ICMP, ping тощо.

Виправлені вади

https://bugzilla.redhat.com/1153515
порожнє (але встановлене) LIBGUESTFS_BACKEND виводить libguestfs: помилка: некоректний модуль:
https://bugzilla.redhat.com/1151766
Пакунок libguestfs-bash-completion містить файл file /usr/share/bash-completion/completions/virt-log, але у цьому файлі немає функції _virt_log()
https://bugzilla.redhat.com/1151738
друкарська помилка у сторінці man virt-edit
https://bugzilla.redhat.com/1151033
virt-v2v conversions from VMware vCenter server run slowly
https://bugzilla.redhat.com/1150880
virt-v2v: warning: display <graphics type='sdl'> was ignored when converting rhel5 guest with sdl graphics
https://bugzilla.redhat.com/1150867
'copy-file-to-file /src /dest' create file /dest even if command 'copy-file-to-file /src /dest' failed
https://bugzilla.redhat.com/1150815
Can not find "RECURSIVE LONG LISTING" in 'man virt-diff'
https://bugzilla.redhat.com/1150701
virt-v2v does not fstrim data disks and non-mounted filesystems
https://bugzilla.redhat.com/1150475
Exporting 2+ disk guest to RHEV, only one disk shows after import
https://bugzilla.redhat.com/1148355
virt-filesystems: incorrect LVM vg name when listing Fedora 21 Alpha Atomic image filesystems
https://bugzilla.redhat.com/1148072
Не вистачає параметра --no-selinux-relabel
https://bugzilla.redhat.com/1148012
RFE: Allow qemu-bridge-helper to be used to implement guestfs_set_network
https://bugzilla.redhat.com/1146815
virt-v2v prints warning: /files/etc/fstab/8/spec references unknown device "cdrom"
https://bugzilla.redhat.com/1146275
regression setting root password with virt-builder/virt-customize
https://bugzilla.redhat.com/1146017
virt-v2v -v -x during windows guest conversion will hang at hivex: hivex_open: used block id ……
https://bugzilla.redhat.com/1145995
Improve the error info when converting windows guest with unclean file system
https://bugzilla.redhat.com/1145916
virt-v2v fails to convert win7 guest
https://bugzilla.redhat.com/1144891
RFE: stat calls do not return nanosecond timestamps
https://bugzilla.redhat.com/1144766
futimens() is a no-op via guestmount
https://bugzilla.redhat.com/1144201
guestfish can not restore terminal's output colour when exit guestfish, if the terminal's background colour is black then it will make a inconvenient
https://bugzilla.redhat.com/1143949
virt-customize option '--password-crypto' do not work
https://bugzilla.redhat.com/1143887
Warning shows when converting guests to rhev:chown: changing ownership of ‘/tmp/v2v.u48xag/*.ovf’: Invalid argument
https://bugzilla.redhat.com/1143883
warning shows when converting rhel7 guest:virt-v2v:could not update grub2 console: aug_get: no matching node (ignored)
https://bugzilla.redhat.com/1143866
virt-v2v fails with error: cannot open Packages index using db5
https://bugzilla.redhat.com/1142416
part-get-name give 'libguestfs: error: part_get_name: parted does not support the machine output (-m)' error message when run 'part-get-name /dev/sda 1'
https://bugzilla.redhat.com/1142186
virt-sysprep option '--mount-options' don't work well
https://bugzilla.redhat.com/1142158
Illegal command 'part-get-name /dev/sda1 1' cause libguestfs appliance crashed
https://bugzilla.redhat.com/1142004
virt-v2v prints warning:WARNING:/files/boot/grub/device.map references unknown device "xvda"
https://bugzilla.redhat.com/1141723
virt-v2v: error: disk sda has no defined format shows when converting xen hvm guest
https://bugzilla.redhat.com/1141680
[RFE] virt-v2 should support convert a domain with using domain's UUID instead of domain name
https://bugzilla.redhat.com/1141631
[RFE] virt-v2 should support convert a guest to a dir-pool with using pool's uuid
https://bugzilla.redhat.com/1141157
virt-sysprep option '--user-accounts' don't work well
https://bugzilla.redhat.com/1141145
virt-v2v fails to convert xen pv guests.
https://bugzilla.redhat.com/1141113
virt-v2v fails to convert esx guests
https://bugzilla.redhat.com/1140946
qemu-img shows error message for backing file twice
https://bugzilla.redhat.com/1140894
No error messages output if append '--format qcow2' after '-a guest.img', guest.img is a raw format image file
https://bugzilla.redhat.com/1140547
virt-builder option '--format' don't work well
https://bugzilla.redhat.com/1140156
RFE: Export to RHEV data domain
https://bugzilla.redhat.com/1140050
No error shows when multiple conflicting options used with virt-v2v
https://bugzilla.redhat.com/1139973
Improve the error info when converting xen guest with no passwordless SSH access configured
https://bugzilla.redhat.com/1139543
Improve the error info when converting guest with no space left
https://bugzilla.redhat.com/1138586
No error shows when converting running guest with virt-v2v
https://bugzilla.redhat.com/1138184
virt-v2v will fail when converting guests with initramfs-*kdump.img under /boot
https://bugzilla.redhat.com/1138182
xen guest will be kernel panic after converted by virt-v2v
https://bugzilla.redhat.com/1130189
Annoying message about permissions of /dev/kvm
https://bugzilla.redhat.com/1123007
libguestfs 'direct' backend should close file descriptors before exec-ing qemu to avoid leaking !O_CLOEXEC fds
https://bugzilla.redhat.com/1122557
virt-sparsify overwrites block devices if used as output files
https://bugzilla.redhat.com/1113156
Empty fstab breaks libguestfs inspection
https://bugzilla.redhat.com/1111662
Guestfs.Error("vgchange_uuid_all: Volume group has active logical volumes")
https://bugzilla.redhat.com/1109174
virt-win-reg manual page is corrupted
https://bugzilla.redhat.com/1106548
root gets an error accessing to a non-root dir on a snapshot guestmount VMDK img
https://bugzilla.redhat.com/1103877
These APIs also need to add to `guestfish -h` command list
https://bugzilla.redhat.com/1102448
Список пакунків mageia є помилковим
https://bugzilla.redhat.com/1102447
libguestfs 1.27.13 does not build due to libxml library order
https://bugzilla.redhat.com/1100498
RFE: non-polling mechanism to detect guestmount --no-fork readiness
https://bugzilla.redhat.com/1099490
scrub-file can't handle link file
https://bugzilla.redhat.com/1099284
Друкарські помилки у сторінках man
https://bugzilla.redhat.com/1098718
RFE: virt-builder aliases
https://bugzilla.redhat.com/1096465
virt-builder "proxy=off" setting doesn't turn off the proxy for downloads
https://bugzilla.redhat.com/1094746
virt-sparsify man failes to mention what happens to snapshots within a qcow2 image (they are discarded)
https://bugzilla.redhat.com/1092753
virt-builder: If several repos contain the same os-version images, then they are duplicated in -l output
https://bugzilla.redhat.com/1091803
tar-in-opts execute failed that cause libguestfs appliance crashed
https://bugzilla.redhat.com/1088424
virt-resize: libguestfs error: part_set_name: parted: /dev/sdb: Error during translation: Invalid or incomplete multibyte or wide character
https://bugzilla.redhat.com/1088262
virt-builder cannot write to a block device
https://bugzilla.redhat.com/1085029
Ruby tests fail with latest Ruby
https://bugzilla.redhat.com/1079210
virt-sparsify --in-place cannot sparsify as much as it should
https://bugzilla.redhat.com/1079182
virt-df cannot report used disk space of windows guest when updated to 6.5
https://bugzilla.redhat.com/1077817
virt-builder error: "syntax error at line 3: syntax error"
https://bugzilla.redhat.com/1056290
virt-sparsify overwrites block devices if used as output files
https://bugzilla.redhat.com/812970
virt-rescue cannot set ≥<rescue> prompt, on Ubuntu 12.04

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1