Scroll to navigation

KFIND(1) Kfind användarhandbok KFIND(1)

NAMN

kfind - filsökningsverktyg av KDE

SYNOPSIS

kfind [sökväg] [väljare]

BESKRIVNING

Verktyget för filsökning är ett användbart sätt att söka efter särskilda filer på datorn, eller för att söka efter filer som matchar ett mönster. Ett exempel på det skulle kunna inkludera sökning efter filer av en viss typ eller med vissa bokstäver i filnamnet, eller som innehåller ett visst textstycke.

KFind är ett grafiskt verktyg, och körs normalt inte från kommandoraden.

VÄLJARE

sökväg

En sökväg kan valfritt anges för att fylla i dialogrutan i förväg med var sökningen ska börja.

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kfind (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kfind).

UPPHOVSMÄN

En lista med bidragsgivare är tillgänglig i den fullständiga användarhandboken tillgänglig i Hjälpcentralen.

Den här dokumentationen är framställd av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Author.
2016-11-05 KDE Program Program 16.12