Scroll to navigation

QT5OPTIONS(7) Kommandoradsdokumentation för QT5OPTIONS(7)

NAMN

qt5options - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är baserade på Qt(TM)-verktygslådan

SYNOPSIS

Qt-program [-style= stil / -style stil] [-stylesheet= stilmall / -stylesheet stilmall] [-widgetcount] [-reverse] [-qmljsdebugger= port] [-platform plattformsnamn[:alternativ]] [-platformpluginpath sökväg] [-platformtheme plattformstema] [-plugin insticksmodul] [-qwindowgeometry geometri] [-qwindowicon ikon] [-qwindowtitle namn] [-reverse] [-session session] [-display värddatornamn:skärmnummer] [-geometry geometri] [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help och -? på Windows®] [-v --version]

VÄLJARE

Följande väljare gäller alla program som använder Qt(TM):

-style= stil / -style stil

Ställ in stilen för programmets grafiska användargränssnitt. Möjliga värden beror på systeminställningen. Om Qt(TM) kompileras med ytterligare stilar eller har ytterligare stilar som insticksmoduler är de tillgängliga för kommandoradsväljaren -style.

-stylesheet= stilmall / -stylesheet stilmall

Ställ in programmets stilmall. Värdet måste vara en sökväg till en fil som innehåller stilmallen.

-widgetcount

Skriv ut felsökningsmeddelanden i slutet om antal oförstörda grafiska komponenter som är kvar och maximalt antal grafiska komponenter som existerade samtidigt.

-reverse

Ställ in programmets layoutriktning till Qt::RightToLeft. Alternativet är avsett att hjälpa till vid felsökning och ska inte användas i produktion. Standardvärdet detekteras automatiskt från användarens landsinställningar (se också QLocale::textDirection()).

-qmljsdebugger= port

Aktive QML/JS-avlusare med en angiven port. Värdet måste ha formatet port:1234[,block], där block är valfritt och gör att programmet väntar till avlusaren ansluter till den.

-platform plattformsnamn[:alternativ]

Ange insticksmodulen Qt(TM) Platform Abstraction (QPA).

-platformpluginpath sökväg

Ange sökvägen till plattformens insticksmoduler.

-platformtheme plattformstema

Ange plattformens tema.

-plugin insticksmodul

Ange ytterligare insticksmoduler att ladda. Argumentet kan användas flera gånger.

-qwindowgeometry geometri

Ange fönstergeometri för huvudfönstret med X11-syntax. Exempelvis: -qwindowgeometry 100x100+50+50

-qwindowicon ikon

Ställ in förvald fönsterikon.

-qwindowtitle namn

Ställ in det första fönstrets namn.

-session session

Återställ programmet från en tidigare session.

-display värddatornamn:skärmnummer

Byt skärm på X11. Överskrider miljövariabeln DISPLAY.

-geometry geometri

Ange fönstergeometri för huvudfönstret på X11. Exempelvis: -geometry 100x100+50+50.

-dialogs= [xp|none]

Bara tillgänglig för plattformen Windows®. XP använder inbyggda dialogrutor och none inaktiverar dem.

-fontengine= freetype

Använd teckensnittsverktyget FreeType.

-h, --help och -? på Windows®

Skriv ut alla alternativ och programmets beskrivning.

-v --version

Visa programmets versionssträng.

SE OCKSÅ

kf5options(7)

UPPHOVSMÄN

Manualsidan ursprungligen skriven av Lauri Watts <lauri@kde.org>

Uppdaterad till Ramverk 5 av Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

Informationen för den här manualsidan är från dokumentationen för QApplication[1], dokumentationen för QGuiApplication[2] och dokumentationen för QCommandLineParser[3].

AUTHORS

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Author.

Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

Author.

NOTER

1.
dokumentationen för QApplication
2.
dokumentationen för QGuiApplication
3.
dokumentationen för QCommandLineParser
2016-06-04 KDE Ramverk Qt 5.4