Scroll to navigation

qt5options(7) Документація до програм команд qt5options(7)

НАЗВА

qt5options - Загальні параметри командного рядка для всіх програм, заснованих на наборі інструментів Qt(TM)

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

програма Qt [-style= стиль / -style стиль] [-stylesheet= таблиця стилів / -stylesheet таблиця стилів] [-widgetcount] [-reverse] [-qmljsdebugger= порт] [-platform назва_платформи[:параметри]] [-platformpluginpath шлях] [-platformtheme тема_платформи] [-plugin додаток] [-qwindowgeometry геометричні параметри] [-qwindowicon піктограма] [-qwindowtitle заголовок] [-reverse] [-session сеанс] [-display назва_вузла:номер_екрана] [-geometry геометричні параметри] [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help та -? у Windows] [-v --version]

ПАРАМЕТРИ

Для всіх програм на Qt(TM) можна застосовувати такі параметри:

-style= стиль / -style стиль

Встановити стиль графічного інтерфейсу програми. Можливі значення залежать від налаштувань системи. Якщо Qt(TM) зібрано із додатковими стилями або має додаткові стилі як додатки, доступ до них можна буде отримати за допомогою параметра командного рядка -style.

-stylesheet= таблиця стилів / -stylesheet таблиця стилів

Встановити таблицю стилів програми. Значенням має бути шлях до файла, що містить таблицю стилів.

-widgetcount

Вивести діагностичне повідомлення наприкінці. Повідомлення міститиме дані щодо кількості віджетів, які не знищено, та максимальної кількості віджетів, які працювали одночасно.

-reverse

Встановити напрям компонування вікна програми у значення Qt::RightToLeft. Цей параметр призначено для полегшення діагностування проблем. Ним не варто користуватися для остаточного робочого варіанта програми. Типове значення автоматично визначається на основі даних щодо локалі користувача (див. також QLocale::textDirection()).

-qmljsdebugger= порт

Задіяти засіб діагностики QML/JS на вказаному порті. Значення слід вказувати у форматі port:1234[,block], де значення «block» є необов’язковим. Воно наказує програмі чекати, доки засіб діагностики із нею не з’єднається.

-platform назва_платформи[:параметри]

Вказати додаток Qt(TM) Platform Abstraction (QPA).

-platformpluginpath шлях

Вказати шлях до додатків програмної платформи.

-platformtheme тема_платформи

Вказати тему для програмної платформи.

-plugin додаток

Вказати додаткові додатки для завантаження. Можна вказати декілька таких аргументів.

-qwindowgeometry геометричні параметри

Вказати геометричні параметри головного вікна за допомогою синтаксису X11. Приклад: -qwindowgeometry 100x100+50+50

-qwindowicon піктограма

Встановити типову піктограму вікна.

-qwindowtitle заголовок

Встановити заголовок для першого вікна.

-session сеанс

Відновити стан програми з попереднього сеансу.

-display назва_вузла:номер_екрана

Перемкнути дисплей у X11. Перевизначає змінну середовища DISPLAY.

-geometry геометричні параметри

Вказати геометричні параметри вікна для головного вікна у X11. Приклад: -geometry 100x100+50+50.

-dialogs= [xp|none]

Доступний лише для -platform windows. Якщо вказано «xp», використовувати діалогові вікна у стилі XP. «none» вимикає такі налаштовування.

-fontengine= freetype

Використовувати рушій обробки шрифтів FreeType.

-h, --help і -? у Windows

Вивести список усіх параметрів та опис програми.

-v --version

Вивести рядок версії програми.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

kf5options(7)

АВТОРИ

Автором першої версії сторінки довідника є Lauri Watts <lauri@kde.org>

Оновлено до Frameworks 5 Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

Інформацію для цієї сторінки man запозичено з документації до QApplication[1], документації QGuiApplication[2] та документації з QCommandLineParser[3].

АВТОРИ

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Автор.

Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

Автор.

ПРИМІТКИ

1.
документації до QApplication
2.
документації QGuiApplication
3.
документації з QCommandLineParser
4 червня 2016 року KDE Frameworks Qt 5.4