Scroll to navigation

gramps(1) 5.2.2 gramps(1)

NAAM

gramps - Genealogisch Onderzoek en Analyse Beheersysteem.

SAMENVATTING

gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-O|--open= GEGEVENSBESTAND [-f|--format= FORMAAT]] [-i|--import= BESTAND [-f|--format= FORMAAT]] [-i|--import= ...] [-e|--export= BESTAND [-f|--format= FORMAAT]] [-a|--action= ACTIE] [-p|--options= OPTIESTRING]] [ BESTAND ] [--version]

BESCHRIJVING

Gramps is een Free/OpenSource genealogisch programma dat in Python, geschreven is en gebruik maakt van de GTK+/GNOME interface. Gramps zal voor iedereen die al gewerkt heeft met andere genealogische programma's zoals Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM) of GNU Geneweb. Importeren vanuit het gekende GEDCOM-formaat wordt ondersteund. Dit formaat wordt wereldwijd gebruikt door bijna alle genealogische software.

OPTIES

Wanneer BESTAND opgegeven wordt (zonder vlaggen) als een familiestamboom of als een familistamboommap, dan wordt dit bestand geopend en een interactieve sessie wordt gestart. Indien BESTAND een bestandsformaat dat door Gramps herkent wordt, zal een lege familiestamboom aangemaakt worden. De bestandsnaam wordt gebaseerd op de BESTAND naam en de gegevens worden in dit bestand geïmporteerd. Met resterende opties wordt geen rekening gehouden. Deze wijze van opstarten is zeer bruikbaar om Gramps te gebruiken voor genealogische gegevens via een webbrowser. Deze opstartmethode kan gelijk welk gegevensformaat eigen aan Gramps behandelen, zie onder.

Expliciet een formaat opgeven voor BESTAND door de optie -i, of -e mee te geven. Indien de -f optie niet opgegeven wordt voor BESTAND, wordt het formaat gebaseerd op de bestandsextensie of het MIME-type.

Formaten beschikbaar voor uitvoer zijn gramps-xml (guessed if FILE ends with .gramps), gedcom (guessed if FILE ends with .ged), or any file export available through the Gramps plugin system.

Formats available for import are grdb, gramps-xml, gedcom, gramps-pkg (guessed if FILE ends with .gpkg), and geneweb (guessed if FILE ends with .gw).

Formats available for export are gramps-xml, gedcom, gramps-pkg, wft (guessed if FILE ends with .wft), geneweb, and iso (never guessed, always specify with -f option).

Open DATABASE which must be an existing database directory or existing family tree name. If no action, import or export options are given on the command line then an interactive session is started using that database.

Import data from FILE. If you haven't specified a database then a temporary database is used; this is deleted when you exit gramps.

When more than one input file is given, each has to be preceded by -i flag. The files are imported in the specified order, i.e. -i FILE1 -i FILE2 and -i FILE2 -i FILE1 might produce different gramps IDs in the resulting database.

Export data into FILE. For iso format, the FILE is actually the name of directory the gramps database will be written into. For gramps-xml, gedcom, wft, gramps-pkg, and geneweb, the FILE is the name of the resulting file.

When more than one output file is given, each has to be preceded by -e flag. The files are written one by one, in the specified order.

Perform ACTION on the imported data. This is done after all imports are successfully completed. Currently available actions are summary (same as Reports->View->Summary), check (same as Tools->Database Processing->Check and Repair), and report (generates report, needs the OPTIONSTRING supplied by the -p flag).

The report option string should satisfy the following conditions:
It must not contain any spaces. If some arguments need to include spaces, the string should be enclosed with quotation marks. Option string must list pairs of option names and values. Withing a pair, option name and value must be separated by the equality sign. Different pairs must be separated by commas.

Most of the report options are specific for every report. However, there some common options.

name=reportname
This mandatory option determines which report will be generated. If the supplied report_name does not correspond to any available report, the error message will be printed followed by the list of available reports.

show=all
This will produce the list of names for all options available for a given report.

show=optionname
This will print the description of the functionality supplied by optionname, as well as what are the acceptable types and values for this option.

Use the above options to find out everything about a given report.

When more than one output action is given, each has to be preceded by -a flag. The actions are performed one by one, in the specified order.

Enables debug logs for development and testing. Look at the source code for details
Prints the version number of gramps and then exits

werking

Indien het eerste argument in de opdrachtregel niet start met dash (dus geen vlag) dan zal Gramps trachten om het bestand te openen met een naam die in het eerste argument werd opgegeven. Vervolgens wordt een interactieve sessie gestart en de overige argumenten van de opdrachtregel worden genegeerd.

If the -O flag is given, then gramps will try opening the supplied database and then work with that data, as instructed by the further command line parameters.

With or without the -O flag, there could be multiple imports, exports, and actions specified further on the command line by using -i, -e, and -a flags.

The order of -i, -e, or -a options does not matter. The actual order always is: all imports (if any) -> all actions (if any) -> all exports (if any). But opening must always be first!

If no -O or -i option is given, gramps will launch its main window and start the usual interactive session with the empty database, since there is no data to process, anyway.

If no -o or -a options are given, gramps will launch its main window and start the usual interactive session with the database resulted from all imports. This database resides in the import_db.grdb under ~/.gramps/import directory.

The error encountered during import, export, or action, will be either dumped to stdout (if these are exceptions handled by gramps) or to stderr (if these are not handled). Use usual shell redirections of stdout and stderr to save messages and errors in files.

EXAMPLES

gramps -O 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps
gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps
gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a check
gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.tgz -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a check
gramps -i file1.ged -i file2.tgz -e ~/new-package -f gramps-pkg
gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps
gramps

CONCEPTEN

Ondersteuning van een op python-gebaseerd plugin systeem. Dit laat toe om verslagen, hulpgereedschappen en vensterfilters toe te voegen zonder dat het hoofdprogramma dient aangepast.

De klassieke uitdrukken zijn mogelijk, maar daar bovenover kunnen de meeste verslagen ook gebruik maken van OpenOffice.org, AbiWord, HTML, of LaTeX. Zo kunnen gebruikers het formaat wijzigen naar eigen wens.

GEKENDE BUGS EN BEPERKINGEN

BESTANDEN

${PREFIX}/bin/gramps
${PREFIX}/share/gramps
${HOME}/.gramps

AUTEURS

Donald Allingham <don@gramps-project.org>
http://gramps.sourceforge.net

Deze man pagina werd oorspronkelijk geschreven door:
Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
voor het Debian GNU/Linux systeem.

Deze man pagina wordt momenteel onderhouden door:
Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

Deze nederlandstalige man pagina wordt momenteel onderhouden door:
Erik De Richter <frederik.de.richter@pandora.be>

DOCUMENTATIE

De gebruikersdocumentatie is beschikbaar via de normale GNOME Help browser in de vorm van een Gramps-handleiding. De handleiding is ook beschikbaar in XML-formaat: gramps-manual.xml onder doc/gramps-manual/$LANG in de officiële brondistributie.

De ontwikkelingsdocumentatie kan gevonden worden op de http://developers.gramps-project.org webstek.

5.2.2 August 2005