Scroll to navigation

W(1) Användarkommandon W(1)

NAMN

w — Visa vem som är inloggad och vad de gör.

SYNOPSIS

w [flaggor] användare […]

BESKRIVNING

w visar information om de användare som för närvarande är inloggade på maskinen, och deras processer. Huvudet visar, i denna ordning, aktuell tid, hur länge systemet har kört, hur många användare som för närvarande är inloggade och systemets lastgenomsnitt de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Följande poster visas för varje användare: inloggningsnamn, tty-namnet, fjärrvärden, inloggningstid, inaktiv tid, JCPU, PCPU och kommandoraden för deras aktuella process.

JCPU-tiden är tiden som använts av alla processer kopplade till tty:n. Det inkluderar inte tidigare bakgrundsjobb, men det inkluderar de för närvarande körande bakgrundsjobben.

PCPU-tiden är tiden som används av den aktuella processen, med namnet i ”vad”-fältet.

KOMMANDORADSFLAGGOR

Skriv inte ut huvudet.
Ignores the username while figuring out the current process and cpu times. To demonstrate this, do a su and do a w and a w -u.
Använd kort format. Skriv inte ut inloggningstid, JCPU- eller PCPU-tider.
Växla utskriften av fältet från (fjärrvärdsnamn). Standard i utgåvan är att fältet från inte visas, men din systemadministratör eller distributionsansvarige kan ha kompilerat en version i vilken fältet från visas som standard.
Visa hjälptext och avsluta.
Visa IP-adress istället för värdnamn i fältet från.
Visa versionsinformation.
Gammaldags utmatning. Skriver mellanslag för inaktiva tider mindre än en minut.
Visa endast information om den angivna användaren.

MILJÖ

Åsidosätt standardbredden på kolumnen för användarnamn. Standard är 8.
Åsidosätt standardbredden på kolumnen från. Standard är 16.

FILER

/var/run/utmp
information om vem som är inloggad för närvarande
/proc
processinformation

SE ÄVEN

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

UPPHOVSMÄN

w skrevs om nästan fullständigt av Charles Blake, baserat på versionen av Larry Greenfield och Michael K. Johnson

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng