Scroll to navigation

WHICH(1) General Commands Manual WHICH(1)

НАЗВА

which — показ повного шляху до команд (оболонки).

КОРОТКИЙ ОПИС

which [параметри] [--] назва_програми [...]

ОПИС

Which приймає один або декілька аргументів. Для кожного з аргументів програма виводить до стандартного виведення повний шлях до виконуваних файлів, які мало б бути запущено, якщо відповідний аргумент було б введено у відповідь на запит командної оболонки. Завдання програми буде виконано шляхом пошуку виконуваного файла або скрипту у каталогах зі списку змінної середовища PATH з використанням того самого алгоритму, що і для bash(1).

Цю сторінку підручника створено з файла which.texinfo.

ПАРАМЕТРИ

Вивести усі відповідні виконувані файли у PATH, а не лише перший.
Прочитати альтернативи зі стандартного джерела вхідних даних, повідомити про відповідники до стандартного виведення. Корисно у поєднанні із використанням альтернативи до самої програми which. Приклад:
alias which=´alias | which -i´.
Ігнорувати параметр --read-alias, якщо такий задано. Це корисно для явного пошуку звичайних виконуваних файлів, при використанні параметра --read-alias в альтернативі або функції для which.
Прочитати визначення функцій командної оболонки зі стандартного джерела вхідних даних, повідомити про відповідники до стандартного виведення. Корисно у поєднанні із використанням функції командної оболонки до самої програми which. Приклад:
which() { declare -f | which --read-functions $@ }
export -f which
Ігнорувати параметр --read-functions, якщо такий задано. Це корисно для явного пошуку звичайних виконуваних файлів, при використанні параметра --read-functions в альтернативі або функції для which.
Пропустити ті каталоги у PATH, назви яких починаються з крапки.
Пропустити ті каталоги у PATH, назви яких починаються з тильди, і ті, виконувані файли, які зберігаються у каталозі HOME.
Якщо назва каталогу у PATH починається з крапки, і відповідний виконуваний файл було знайдено у відповідному каталозі, вивести «./назву_програми», а не повний шлях до неї.
Виводити тильду, якщо каталог відповідає каталогу HOME. Цей параметр буде проігноровано, якщо which викликано від імені root.
Негайно припинити обробку параметрів, якщо програма працює не у терміналі.
Вивести до стандартного виведення дані щодо версії програми і завершити роботу зі станом «успіх».
Вивести до стандартного виведення дані щодо користування програмою і завершити роботу зі станом «успіх».

ПОВЕРНУТЕ ЗНАЧЕННЯ

Which повертає кількість аргументів, обробка яких завершилася помилку, або -1, якщо не було задано назви програми.

ПРИКЛАДИ

Рекомендованим способом використання цього інструмента є додавання альтернативи (оболонки C) або функції командної оболонки (оболонки Bourne) для which ось так:

[ba]sh:


which ()
{

(alias; declare -f) | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --read-functions --show-tilde --show-dot $@ } export -f which

[t]csh:


alias which ´alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde´

У результаті буде виведено придатні до читання ~/ і ./, якщо which було запущено з початкового запиту командної оболонки, але виведено повний шлях, якщо програму використано зі скрипту:


> which q2
~/bin/q2
> echo `which q2`
/home/carlo/bin/q2

ВАДИ

Каталог HOME буде визначено на основі змінної середовища HOME, which перерве роботу, якщо такої змінної не існуватиме. Which вважатиме два однакових каталоги різними, якщо один з них буде символічним посиланням на шлях іншого.

АВТОР

Carlo Wood

ДИВ. ТАКОЖ

bash(1)

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.