Scroll to navigation

LESS(1) General Commands Manual LESS(1)

НАЗВА

less — протилежність more

КОРОТКИЙ ОПИС

less -?
less --help
less -V
less --version
less [-[+]aABcCdeEfFgGiIJKLmMnNqQrRsSuUVwWX~]
[-b місце] [-h рядки] [-j рядок] [-k файл_клавіш]
[-{oO} файл_журналу] [-p взірець] [-P запит] [-t мітка]
[-T файл_міток] [-x табуляція,...] [-y рядки] [-[z] рядки]
[-# зсув] [+[+]команда] [--] [назва_файла]...
(Див. розділ ПАРАМЕТРИ щодо альтернативного синтаксису параметрів із довгими назвами параметрів.)

ОПИС

Less — програма, подібна до more(1), але така, уможливлює зворотне просування у файлі, окрім пересування вперед. Крім того, less не потребує читання усього файла вхідних даних перед початком обробки, тому для великих файлів вхідних даних програма запускається швидше за текстові редактори, подібні до vi(1). У less використано termcap (або terminfo у деяких системах), тому програма може працювати у широкому спектрі терміналів. Реалізовано навіть обмежену підтримку друкувальних терміналів. (У друкувальних терміналах, рядки, які має бути надруковано у верхній частині екрана мають префікс знак вставляння.)

Команди засновано на more і vi. Перед командами можна вказати десяткове число, яке у наведених нижче описах позначено N. Число, як це вказано, буде використано деякими командами.

КОМАНДИ

У наведених нижче описах ^X означає Ctrl-X. ESC позначено клавішу ESCAPE; наприклад, ESC-v означає двосимвольну послідовність: «ESCAPE», потім «v».

Довідка: вивести резюме щодо цих команд. Якщо ви забули усі інші команди, запам'ятайте цю.
Пробіл, або ^V, або f, або ^F
Гортати вперед на N рядків, типово на одне вікно (див. параметр -z нижче). Якщо N перевищує висоту екрана, буде показано лише кінцеву частину рядків гортання. Попередження: у деяких системах ^V використано для переведення термінала у буквальний режим.
Подібне до пробілу, але якщо вказано N, N стає новим розміром вікна.
Подібний до пробілу, але гортає на екран, навіть якщо досягнуто кінця файла.
Гортання вперед на N рядків, типово, на 1. Буде показано усі N рядків, наві якщо N перевищує розмір екрана.
d або ^D
Гортання вперед на N рядків, типово, на половину розміру екрана. Якщо задано N, воно стає новим типовим значенням для наступних команд d і u.
Гортати назад на N рядків, типово на одне вікно (див. параметр -z нижче). Якщо N перевищує висоту екрана, буде показано лише кінцеву частину рядків гортання.
Подібне до ESC-v, але якщо вказано N, N стає новим розміром вікна.
Гортання назад на N рядків, типово, на 1. Буде показано усі N рядків, наві якщо N перевищує розмір екрана. Попередження: у деяких системах ^Y є спеціальним символом керування завданнями.
u або ^U
Гортання назад на N рядків, типово, на половину розміру екрана. Якщо задано N, воно стає новим типовим значенням для наступних команд d і u.
Подібне до j, але продовжує гортати за межі кінця файла.
Подібно до j, але продовжує гортати за межі початку файла.
Гортати горизонтально праворуч на N символів, типово, на половину ширини екрана (див. параметр -#). Якщо вказано число N, воно стане типовим для наступних команд Стрілка праворуч і Стрілка ліворуч. Під час гортання тексту працює так, наче вказано параметр -S (обрізати рядки).
Гортати горизонтально ліворуч на N символів, типово, на половину ширини екрана (див. параметр -#). Якщо вказано число N, воно стане типовим для наступних команд Стрілка праворуч і Стрілка ліворуч.
Гортати горизонтально праворуч, щоб показати кінець найдовшого рядка.
Гортати горизонтально ліворуч назад до першої позиції у рядку.
Перемалювати екран.
Перемалювати екран, відкинувши усі буферизовані вхідні дані. Тобто, перезавантажити поточний файл. Корисно, якщо до файла було внесено зміни під час його перегляду.
Гортати вперед і намагатися читати місце кінця файла. Зазвичай, цією командою користуються, коли позиція вже близька до кінця файла. Це спосіб стежити за кінцем файла, який зростає під час його перегляду. (Поведінка є подібною до поведінки команди «tail -f».) Щоб зупинити очікування на додаткові дані, введіть символ переривання (зазвичай, ^C). У системах, де передбачено підтримку poll(2), ви можете також скористатися ^X або символ, вказаний за допомогою параметра --штек. Якщо вхідними даними є канал і використано параметр --exit-follow-on-close, less автоматично припинятиме очікування на дані, якщо буде закрито вхідний бік каналу даних.
Подібне до F, але щойно буде знайдено рядок, який відповідає останньому взірцю пошуку, буде увімкнено дзвінок термінала і гортання вперед буде зупинено.
Перейти до рядка N у файлі, типовим є рядок 1 (початок файла). (Попередження: може бути дуже повільно, якщо N є великим.)
Перейти до рядка N у файлі, типово до кінця файла. (Попередження: може бути дуже повільно, якщо N є великим, або, якщо N не вказано, і читання буде виконуватися зі стандартного джерела даних, а не з файла.)
Те саме, що і G, окрім того, що якщо не вказано числа N, і вхідні дані надходять зі стандартного джерела вхідних даних, перехід здійснюється до останнього рядка, який перебуває у поточному буфері.
p або %
Перейти до позиції у N відсотків у файлі. N має бути між 0 і 100, і може містити десяткову крапку.
Перейти до рядка, що містить байт зі зміщенням N у файлі.
{
Якщо у верхньому рядку, який показано на екрані, буде ліва фігурна дужка, команда { призведе до переходу до відповідної правої фігурної дужки. Гортання буде виконано так, щоб відповідна права фігурна дужка опинилася у нижньому рядку екрана. Якщо у верхньому рядку буде декілька лівих фігурних дужок, числом N можна скористатися для визначення N-ої дужки на рядку.
}
Якщо у нижньому рядку, який показано на екрані, буде права фігурна дужка, команда } призведе до переходу до відповідної лівої фігурної дужки. Гортання буде виконано так, щоб відповідна ліва фігурна дужка опинилася у верхньому рядку екрана. Якщо у нижньому рядку буде декілька правих фігурних дужок, числом N можна скористатися для визначення N-ої дужки на рядку.
(
Подібне до {, але застосовується до круглих дужок замість фігурних.
)
Подібне до }, але застосовується до круглих дужок замість фігурних.
[
Подібне до {, але застосовується до квадратних дужок замість фігурних.
]
Подібне до }, але застосовується до квадратних дужок замість фігурних.
Якщо далі вказано два символи, працює подібно до {, але використовує два символи як початкову і кінцеву дужки, відповідно. Наприклад, можна скористатися «ESC ^F < >», що перейти вперед до >, яка є відповідною до < у верхньому показаному рядку.
Якщо далі вказано два символи, працює подібно до }, але використовує два символи як початкову і кінцеву дужки, відповідно. Наприклад, можна скористатися «ESC ^B < >», що перейти назад до <, яка є відповідною до > у нижньому показаному рядку.
Якщо далі буде введено будь-яку малу або велику літеру, позначає перший показаний рядок із цією літерою. Якщо увімкнено стовпчик стану за допомогою параметра -J, у стовпчику стану буде показано позначений рядок.
Працює як m, але позначено буде останній показаний рядок, а не перший показаний рядок.
'
(Одинарні лапки.) Якщо далі буде введено будь-яку малу або велику літеру, повертає до позиції, яку раніше було позначено цією літерою. Якщо далі буде введено ще одні одинарні лапки, повертає до позиції, на якій було виконано останню «велику» команду з переходу. Якщо далі буде введено ^ або $, буде виконано перехід до початку або кінця файла, відповідно. Позначки буде збережено при перегляді нового файла, тому командою ' можна скористатися для перемикання між файлами вхідних даних.
^X^X
Те саме, що і одинарні лапки.
Якщо далі буде введено будь-яку малу або велику літеру, знімає позначку, яку вказано цією літерою.
/взірець
Шукати вперед у файлі N-ий рядок, у якому міститься взірець. Типовим значенням N є 1. Взірець є формальним виразом, який розпізнається бібліотекою обробки формальних виразів, яку надано системою. Типово, пошук буде виконано з врахуванням регістру (великі і малі літери вважатимуться різними); для зміни цього можна скористатися параметром -i. Пошук розпочинається з першого показаного рядка (втім, див. параметри -a і -j, які змінюють цю поведінку).

Деякі символи є особливими, якщо їх введено на початку взірця; вони змінюють тип пошуку, а не стають частиною взірця:

^N або !
Шукати рядки, які НЕ відповідають взірцю.
^E або *
Шукати у декількох файлах. Тобто, якщо під час пошуку програма досягає кінця поточного файла, не знайшовши нічого, пошук продовжується у наступному файлі зі списку у рядку команди.
^F або @
Розпочати пошук на першому рядку першого файла у списку рядку команди, незалежно від того, що у поточний момент показано на екрані, або параметрів -a чи -j.
^K
Підсвітити будь-який текст, який відповідає взірцю на поточному екрані, але не переходити до першого відповідника (зберігати поточну позицію).
^R
Не обробляти метасимволи формальних виразів; тобто виконати просте текстове порівняння.
^S
З наступною цифрою N від 1 до 5. Відповідним взірцю вважатиметься лише текст, який матиме непорожню відповідність для N-го підлеглого взірця у дужках. (Підтримку реалізовано, лише якщо less зібрано із однією з бібліотек формальних виразів - posix, pcre або pcre2.) Можна вказати декілька модифікаторів ^S, щоб встановлювати відповідність декільком підлеглим взірцям.
^W
Переходити циклічно у поточному файлі. Тобто, якщо пошук завершується на кінці поточного файла без знаходження відповідника, пошук продовжується з першого рядка поточного файла до рядка, на якому його було розпочато. Якщо встановлено модифікатор ^W, модифікатор ^E буде проігноровано.
?взірець
Шукати назад у файлі N-ий рядок, у якому міститься взірець. Пошук розпочинається з останнього показаного рядка (втім, див. параметри -a і -j, які змінюють цю поведінку).

Певні символи є спеціальними, як у команді /:

^N або !
Шукати рядки, які НЕ відповідають взірцю.
^E або *
Шукати у декількох файлах. Тобто, якщо під час пошуку програма досягає початку поточного файла, не знайшовши нічого, пошук продовжується у попередньому файлі зі списку у рядку команди.
^F або @
Розпочати пошук на останньому рядку останнього файла у списку рядку команди, незалежно від того, що у поточний момент показано на екрані, або параметрів -a чи -j.
^K
Як у пошуках вперед.
^R
Як у пошуках вперед.
^S
Як у пошуках вперед.
^W
Переходити циклічно у поточному файлі. Тобто, якщо пошук завершується на початку поточного файла без знаходження відповідника, пошук продовжується з останнього рядка поточного файла до рядка, на якому його було розпочато.
Те саме, що і «/*».
Те саме, що і «?*».
Повторити попередній пошук для N-го рядка, який містить останній взірець. Якщо попередній пошук було видозмінено використанням ^N, пошук буде виконано для N-го рядка, що не містить взірця. Якщо попередній пошук було змінено ^E, пошук буде продовжено на наступному (або попередньому) файлі, якщо нічого не буде знайдено у поточному файлі. Якщо попередній пошук було видозмінено ^R, пошук буде виконано без використання формальних виразів. Ні на що не вплине, якщо попередній пошук було видозмінено ^F або ^K.
Повторити попередній пошук, але у зворотному напрямку.
Повторити попередній пошук, але з переходом за межі файлів. Результат буде таким, наче попередній пошук було видозмінено *.
Повторити попередній пошук, але у зворотному напрямку із переходом за межі файла.
Скасувати підсвічування при пошуку. Вимкнути підсвічування рядків, які відповідають поточному взірцю для пошуку. Якщо підсвічування вже вимкнено через попередню команду ESC-u, його буде знову увімкнено. Будь-яка команда пошуку також знову увімкне підсвічування. (Підсвічування також можна вимкнути перемиканням параметра -G; у цьому випадку команди пошуку не вмикатимуть підсвічування.)
Подібне до ESC-u, але із очищенням збереженого взірця пошуку. Якщо увімкнено стовпчик стану за допомогою параметра -J, буде знято усі позначені відповідники критерію пошуку у стовпчику стану.
&взірець
Показати лише рядки, які відповідають взірцю; рядки, які не відповідають взірцю, показано не буде. Якщо взірець виявиться порожнім (якщо ви введете & і одразу натиснете ENTER), фільтрування буде вимкнено — програма покаже усі рядки. Доки працює фільтрування, на початку запиту щодо команди буде показано амперсанд, як нагадування, що деякі рядки у файлі може бути приховано. Може бути введено декілька команд &. У цьому випадку буде показано лише рядки, які відповідають усіх взірцям одразу.

Певні символи є спеціальними, як у команді /:

^N або !
Вивести рядки, які НЕ відповідають взірцю.
^R
Не обробляти метасимволи формальних виразів; тобто виконати просте текстове порівняння.
:e [назва_файла]
Інспектувати новий файл. Якщо не вказано назви файла, буде повторно інспектовано «поточний» файл (див. команди :n і :p нижче) зі списку файлів у рядку команди. Символ відсотків (%) у назві файла буде замінено на назву поточного файла. Символ решітки (#) буде замінено на назву попереднього інспектованого файла. Втім, два послідовних символи відсотків буде просто замінено на одинарний символ відсотків. У такий спосіб можна вводити назви файлів, які містять символ відсотків. Так само, два послідовних символів решітки буде замінено на одинарний символ решітки. Назву файла буде вставлено до списку файлів рядка команди, отже, її можна буде переглянути, скориставшись наступними командами :n і :p. Якщо назва файла складається з декількох назв файлів, їх усі буде вставлено до списку файлів, а перший буде відкрито для інспектування. Якщо у назві файла міститься один або декілька пробілів, усю назву слід взяти у подвійні лапки (див. також параметр -").
^X^V або E
Те саме, що і :e. Попередження: у деяких системах ^V є особливим символом переходу до буквального режиму. У таких системах ви не зможете користуватися ^V.
:n
Інспектувати наступний файл (зі списку файлів, які надано у рядку команди). Якщо вказано число N, буде виконано інспектування наступного N-го файла.
:p
Інспектувати попередній файл у списку рядка команди. Якщо вказано число N, буде виконано інспектування попереднього N-го файла.
:x
Інспектувати перший файл у списку рядка команди. Якщо вказано число N, буде виконано інспектування N-го файла у списку.
:d
Вилучити поточний файл зі списку файлів.
Перейти до наступної мітки, якщо було декілька відповідників для поточної мітки. Див. параметр -t, щоб дізнатися більше про мітки.
Перейти до попередньої мітки, якщо було декілька відповідників для поточної мітки.
=, або ^G, або :f
Виводить деякі відомості щодо показаного файла, зокрема його назву та номер рядка, а також відступ нижнього показаного рядка щодо початку файла. Якщо це можливо, також виводить довжину файла, кількість рядків у файлі та частку файла над останнім показаним рядком у відсотках.
-
Якщо ввести одну з літер параметрів командного рядка одразу після дефіса (див. ПАРАМЕТРИ нижче), програма застосує вказаний параметр і виведе повідомлення з описом нового стану. Якщо після дефіса одразу буде введено ^P (Ctrl-P), буде змінено значення параметра, але повідомлення виведено не буде. Якщо у літери параметра є числове значення (наприклад, маємо -b або -h) або рядкове значення (наприклад, маємо -P або -t), нове значення можна буде ввести після літери параметра. Якщо нового значення введено не буде, буде виведено повідомлення щодо поточного стану параметра, а змін внесено не буде.
--
Подібна до команди -, але приймає довгу назву параметра (див. ПАРАМЕТРИ нижче), але не одинарну літеру параметра. Вам слід натиснути ENTER або RETURN після введення назви параметра. Натискання ^P одразу після другого дефіса придушує виведення повідомлення, яке описує нове значення параметра, як у команді -.
-+
Якщо далі введено одну з літер параметрів командного рядка, значення відповідного параметра буде скинуто до типового, а програма виведе повідомлення, яке описує нове значення параметра. (Команда «-+X» дає той самий результат, що і «-+X» у рядку команди.) Це не працює для параметрів із рядковими значеннями.
--+
Подібне до команди -+, але приймає довгий варіант назви параметра, а не односимвольний запис параметра.
-!
Якщо далі введено одну з літер параметрів командного рядка, значення відповідного параметра буде скинуто до протилежного до типового, а програма виведе повідомлення, яке описує нове значення параметра. Це не працює для параметрів із числовими або рядковими значеннями.
--!
Подібне до команди -!, але приймає довгий варіант назви параметра, а не односимвольний запис параметра.
_
(Підкреслення.) Якщо після підкреслення введено одну з літер параметрів командного рядка, команда виведе повідомлення, яке описує стан параметра. Значення параметра не буде змінено.
__
(Подвійне підкреслювання.) Подібна до команди _ (підкреслювання), але приймає довгу назву параметра, але не одинарну літеру параметра. Вам слід натиснути ENTER або RETURN після введення назви параметра.
+команда
Спричиняє виконання вказаної команди кожного разу, коли буде інспектовано новий файл. Наприклад, +G спричиняє less показ усіх файлів від початку з кінця, а не з початку.
Вивести номер версії запущеного less.
Завершує роботу less.

Вказані нижче шість команд можуть бути чинними або нечинними, залежно від конкретної збірки програми.

Викликає редактор для редагування поточного файла, який ви переглядаєте. Редактор буде визначено зі змінної середовища VISUAL, якщо її визначено, або EDITOR, якщо VISUAL не визначено, або, типово, «vi», якщо не визначено ні VISUAL, ні EDITOR. Див. також обговорення LESSEDIT у розділі «ЗАПИТИ» нижче.
! команда-оболонки
Викликає командну оболонку для запуску команди оболонки. Символ відсотків (%) у команді буде замінено на назву поточного файла. Символ решітки (#) буде замінено назвою попереднього інспектованого файла. «!!» повторює останню команду оболонки. «!» без команди оболонки просто викликає оболонку. У системах Unix команду оболонки буде визначено за змінною середовища LESSSHELL або використано типову — sh. У системах MS-DOS і OS/2 оболонка є звичайним обробником команд.
# команда-оболонки
Подібна до команди «!», але команда розгортається у той самий спосіб, що і рядки запиту. Наприклад, назву поточного файла можна задати як «%f».
| <m> команда-оболонки
<m> відповідає будь-якій літері позначки. Передає частину файла вхідних даних заданій команді оболонки. Переданою частиною файла буде частина між позицією, яка визначається літерою і поточним екраном. Буде включено увесь поточний екран, незалежно від того, перебуває поточна позиція перед чи після поточного екрана. <m> також може бути ^ або $ для позначення початку або кінця файла, відповідно. Якщо <m> є . або символом нового рядка, буде передано поточний екран.
s назва_файла
Зберегти вхідні дані до файла. Працює, лише якщо вхідні дані є каналом, а не звичайним файлом.
^X
Коли буде показано повідомлення «Очікування на дані», зокрема під час виконання команди F, натискання ^X припинить очікування у less і поверне керування запиту. Це може призвести до того, що less вважатиме, що файл завершується на поточній позиції, тому може виникнути потреба у використанні команди R або F для перегляду решти даних. Параметром --intr можна скористатися для визначення іншого символу замість ^X. Ця команда працює лише у системах, де передбачено підтримку функції poll(2). У системах без poll(2) можна скористатися символом переривання (зазвичай, ^C).

ПАРАМЕТРИ

Нижче наведено параметри командного рядка. Більшість параметрів може бути змінено під час роботи less за допомогою команди «-».

Деякі параметри може бути передано у двох формах: дефіс із наступною одинарною літерою або два дефіси із наступною довгою назвою параметра. Довгу назву параметра можна скоротити до рядка, який визначатиме її однозначно. Наприклад, --quit-at-eof можна скоротити до --quit, але не до --qui, оскільки на --qui починаються параметри --quit-at-eof і --quiet. Деякі назви довгих параметрів визначаються великими літерами, зокрема --QUIT-AT-EOF, на відміну від --quit-at-eof. У таких назвах параметрів можна вказати лише першу велику літеру, а решту літер вказати у будь-якому регістрі. Наприклад, --Quit-at-eof є тим самим, що і --QUIT-AT-EOF.

Крім того, програма приймає параметри від змінної середовища «LESS». Наприклад, щоб не вводити «less -параметри ...» кожного разу, коли ви викликаєте less, ви можете скомандувати csh:

setenv LESS "-параметри"

або, якщо ви користуєтеся sh:

LESS="-параметри"; export LESS

В MS-DOS потреби у лапках немає, але вам слід замінити усі символи відсотків у рядку параметрів подвійними символами відсотків.

Змінну середовища буде оброблено перед рядком команди, тому параметри рядка команди мають вищий пріоритет за змінну середовища LESS. Якщо параметр вказано у змінній LESS, його можна скинути до типового значення у рядку команди, розпочавши параметр рядка команд з «-+».

Деякі параметри, зокрема -k та -D, потребують рядка за літерою параметра. Рядок для цього параметра вважається завершеним на символі долара ($). Наприклад, ви можете вказати два параметри -D ось так:

LESS="Dn9.1$Ds4.1"

Якщо у початковому блоці параметрів було використано параметр --use-backslash, наступні за ним символи долара або зворотної похилої риски може бути включено буквально до прядка параметрів, якщо перед ними вказати символ зворотної похилої риски. Якщо параметр --use-backslash вимкнено, зворотні похилі риски не оброблятимуться особливим чином, і символ долара не можна буде включити до рядка параметрів.

-? або --help
За допомогою цього параметра можна переглянути резюме щодо команд, які приймає less (те саме, що і для команди h). (Залежно від того, як в командній оболонці буде оброблено символ знаку питання, можливо, доведеться брати знаки питання у лапки, ось так: "-\?".)
Типово, пошук вперед розпочинається з верхнього рядка показаного екрана, пошук назад — з нижнього рядка показаного екрана (окрім повторних пошуків, які викликано командами n і N; ці пошуки розпочинаються після або перед рядком-ціллю, відповідно; див. опис параметра -j, щоб дізнатися більше про рядок-ціль). Використання параметра -a призведе того, що пошук вперед буде виконано від нижнього рядка екрана, а пошук назад — від верхнього рядка, тобто буде пропущено усі рядки, які показано на екрані.
Наказує програмі розпочинати усі пошуки вперед (не лише неповторювані пошуки) одразу після рядка призначення, а усі пошуки назад — перед рядком призначення. Таким чином, при пошуку вперед буде пропущено частину показаного екрана (від першого рядка і до рядка призначення, включно). Так само, пошуки назад пропускатимуть показаний екран з останнього рядка вгору і включно із рядком призначення. Це була типова поведінка less до версії 441.
-bn або --buffers=n
Вказує, який об'єм буфера less використовуватиме для кожного файла у одиницях кілобайтів (1024 байтів). Типово, для кожного файла буде використано об'єм буфера 64 кБ (якщо файл не є каналом; див. параметр -B). Параметр -b вказує, що слід використати для кожного файла буфер розміром n кілобайтів. Якщо для n вказано -1, розмір буфера не буде обмежено; тобто, до пам'яті буде прочитано увесь файл.
-B або --auto-buffers
Типово, при читанні з каналу даних, буфери буде розподілено автоматично, за потреби. Якщо з каналу даних буде прочитано великий об'єм даних, буде отримано великий об'єм пам'яті. Використання параметра -B вимикає такий автоматичний розподіл буферів для каналів даних, отже, буде використано лише 64 кБ (або об'єм пам'яті, який визначено за допомогою параметра -b) для каналу даних. Попередження: використання параметра -B може призвести до некоректного показу даних, оскільки у пам'яті зберігатиметься лише найостанніша переглянута частина даних з каналу; попередні ж дані буде втрачено. Втрачені символи буде показано знаками питання.
-c або --clear-screen
Спричиняє перемальовування усього екрана з верхнього рядка униз. Типово, перемальовування екрана відбувається гортанням з нижньої частини екрана.
-C або --CLEAR-SCREEN
Те саме, що і -c, для сумісності із застарілими версіями less.
-d або --dumb
Параметр -d придушує повідомлення про помилку, яке буде типово показано, якщо терміналу не вистачає якихось можливостей, зокрема можливості очищення екрана або гортання назад. В інших випадках параметр -d не змінює поведінку less на поведінку програми у такому обмеженому терміналі.
Змінює колір різних частин показаного тексту. x є одинарним символом, який вибирає тип тексту, для якого буде встановлено колір:
Двійкові символи.
Керівні символи.
Помилки та інформаційні повідомлення.
Рядки і стовпчики заголовка, встановлюють за допомогою параметра --header.
Позначати літери у стовпчику стану.
Номери рядків можна увімкнути параметром -N.
Запити.
Символ rscroll.
Результати пошуку.
1-5
Текст у результатах пошуку, який відповідає одному з підлеглих взірців, від першого до п'ятого. Розфарбовування підлеглих взірців працюватиме, лише якщо less зібрано із підтримкою однієї з бібліотек формальних виразів - posix, pcre або pcre2.
Підсвічування можна увімкнути параметром -w.
Текст напівжирним.
Текст, що блимає.
Виокремлений текст.
Підкреслений текст.

Літери верхнього регістру і цифри можна використовувати, лише якщо використано параметр --use-color. Якщо колір тексту буде вказано одразу літерою верхнього регістру і літерою нижнього регістру, вищий пріоритет матиме літера верхнього регістру. Наприклад, повідомлення про помилку, зазвичай, буде показано виокремленим текстом. Отже, якщо буде одразу вказано кольори «s» і «E», до повідомлень про помилки буде застосовано колір «E», а колір «s» буде застосовано до іншого виокремленого тексту. Літери «d» і «u» стосуються напівжирного та підкресленого тексту, який формується перекресленням літер символом підкреслювання (див. параметр -U), а не до тексту з використанням керівних послідовностей ANSI із параметром -R.

Після літери нижнього регістру може бути вказано + для позначення того, що одразу слід застосувати звичайну зміну формату та вказаний колір. Наприклад, -Dug призведе до показу підкресленого тексту зеленим кольором без підкреслювання; зелений колір буде замінено звичайним форматуванням із підкреслюванням. Але -Du+g призведе до показу підкресленого тексту одразу зеленим кольором і підкреслюванням у форматуванні.

Значенням колір має бути або 4-бітовий рядок кольору, або 8-бітовий рядок кольору:

4-бітовий рядок може бути нулем, одним або двома символами, перший з яких визначає колір тексту, а другий — колір тла (фоновий колір) ось так:

Синій
Блакитний
Зелений
Чорний
Бузковий
Red
Білий
Жовтий

Відповідні літери верхнього регістру позначають світліші відтінки кольорів. Наприклад, використання -DNGk призводить до показу номерів рядків світло-зеленим кольором на чорному тлі, а використання -DEbR призводить до показу повідомлень про помилки синім кольором на яскраво-червоному тлі. Якщо якийсь із символів замінено на «-» або пропущено, для відповідного кольору буде використано колір звичайного тексту.

Запис 8-бітового кольору складається із одного або двох десяткових цілих чисел, які відокремлено крапкою. Перше число визначає колір тексту, а друге — колір тла. Кожне з цих цілих чисел є значенням від 0 до 255, включно, яке вибирає значення кольору «CSI 38;5» (див.
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code#SGR) Якщо якесь із цілих чисел замінено на «-» або пропущено, для відповідного кольору буде використано колір звичайного тексту. У версіях less для MS-DOS не передбачено підтримки 8-бітових кольорів; замість цього десяткові значення буде оброблено як 4-бітові CHAR_INFO. Значення атрибутів (див.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/char-info-str).

Лише у MS-DOS параметром -Da можна скористатися для задання строгої обробки послідовностей кольорів ANSI (SGR), якщо використано параметр -R. Без цього параметра послідовності, які змінюють атрибути тексту (напівжирний, підкреслювання тощо) можуть знімати колір тексту.

Спричиняє автоматичне завершення роботи less, коли після другого отримання символу кінця файла. Типово, єдиним способом виходу з less є команда «q».
-E або --QUIT-AT-EOF
Спричиняє автоматичне завершення роботи less, коли після першого отримання символу кінця файла.
Наказує відкривати файли, які не є звичайними. (Незвичайний файл є файлом каталогу або особливим файлом пристрою.) Також придушити повідомлення-попередження при відкритті двійкового файла. Типово, less відмовляється відкривати незвичайні файли. Зауважте, що у деяких операційних системах не дозволено читати каталоги, навіть якщо встановлено параметр -f.
-F або --quit-if-one-screen
Спричиняє автоматичний вихід з less, якщо на першому екрані можна буде показати увесь файл.
-g або --hilite-search
Зазвичай, less підсвічуватиме УСІ рядки, які відповідають критерію останньої команди пошуку. Використання параметра -g змінює поведінку програми: вона підсвічує лише один певний рядок, який було знайдено у результаті останньої команди пошуку. Це, типово, трохи пришвидшує роботу less.
Використання параметра -G придушує усе підсвічування рядків, які буде знайдено внаслідок застосування команд пошуку.
Визначає максимальну кількість рядків для гортання назад. Якщо потрібно буде виконати гортання назад на кількість рядків, яка перевищує n, програма перемалює екран у напрямку вперед. (Якщо у терміналі не передбачено можливості гортання назад, неявним чином буде встановлено -h0.)
Наказує ігнорувати регістр символів під час пошуку. Таким чином, літери верхнього та нижнього регістру вважатимуться однаковими. Цей параметр буде проігноровано, якщо у взірці для пошуку буде виявлено хоч одну літеру верхнього регістру. Іншими словами, якщо у взірці будуть великі літери, під час пошуку регістр символів братиметься до уваги.
Подібний до -i, але наказує ігнорувати регістр символів, навіть якщо у взірці містяться літери верхнього регістру.
Вказує рядок на екрані, де має бути розташовано рядок «призначення». Рядок призначення — це рядок, який вказано будь-якою командою для пошуку взірця, переходу до рядка з вказаним номером, переходу до позиції у файлі за відсотками або переходу до мітки. Рядок на екрані має бути вказано за номером: верхній рядок має номер 1, наступний — 2 тощо. Номер може бути від'ємним, якщо рядок вказано відносно нижнього краю екрана: нижній рядок на екрані має номер -1, другий від нижнього краю — номер -2 тощо. Крім того, рядок на екрані можна задати як частку від висоти екрана, запис має починатися з десяткової крапки: .5 — середина екрана, .3 — три десятих вниз від першого рядка тощо. Якщо рядок вказано за часткою, справжній номер рядка буде переобчислено, якщо розмір вікна термінала буде змінено. Якщо використано будь-яку з форм параметра -j, повторні пошуки вперед (викликані за допомогою команд «n» і «N») розпочинатимуться одразу після рядка призначення, а повторні пошуки назад розпочинатимуться з рядка призначення, якщо таку поведінку не змінено параметрами -a або -A. Наприклад, якщо використано «-j4», рядком призначення буде четвертий рядок на екрані, отже пошук вперед починатимуться з п'ятого рядка на екрані. Втім, неповторювані пошуки (які викликано командами «/» та «?») завжди починатимуться з початку або кінця поточного екрана, відповідно.
-J або --status-column
Наказує показувати стовпчик стану на лівому краю екрана. У стовпчику стану буде показано один з таких символів:
>
Рядок обрізано параметром -S, а текст, який обрізано за правим краєм екрана, містить відповідник для поточного критерію пошуку.
<
Рядок зсунуто у горизонтальному напрямку, а текст, який зсунуто за лівий край екрана, містить відповідник для поточного критерію пошуку.
=
Рядок обрізано і зсунуто, а за обома краями екран є відповідники.
*
У видимій частині тексту є відповідники, але немає жодного відповідника ліворуч або праворуч від неї.
Рядок було позначено відповідною літерою за допомогою команди m.
-kназва_файла або --lesskey-file=назва_файла
Наказує less відкрити і обробити іменований файл як двійковий файл lesskey(1). Можна вказати декілька параметрів -k в одному рядку команди. Якщо встановлено змінні середовища LESSKEY або LESSKEY_SYSTEM або якщо файл lesskey зберігається у стандартному місці (див. ПРИВ'ЯЗКА КЛАВІШ), його також буде використано як файл lesskey.
Наказує less відкрити і обробити іменований файл як файл початкового коду lesskey(1). Якщо встановлено значення змінної середовища LESSKEYIN або LESSKEYIN_SYSTEM або файл початкового коду lesskey буде виявлено у стандартному місці (див. ПРИВ'ЯЗКА КЛАВІШ), відповідний файл буде також використано як файл початкового коду lesskey. До версії 582 слід було запустити програму lesskey, щоб перетворити файл початкового коду lesskey на двійковий файл lesskey для використання у less. Новіші версії less читають файл початкового коду lesskey безпосередньо і ігнорує двійковий файл, якщо існує файл початкового коду.
Наказує less негайно завершити роботу (зі станом 2), якщо буде введено символ переривання (зазвичай, ^C). Типово, символ переривання наказує less перервати поточну дію і повернутися до рядка запиту щодо команди. Зауважте, що використання цього параметра робить неможливим повернення до запиту команди за допомогою команди «F».
Ігнорувати змінну середовища LESSOPEN (див. розділ ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ВХІДНИХ ДАНИХ нижче). Цей параметр можна вказати з самої less, але тоді його буде застосовано лише до наступних відкритих файлів, а не до поточного відкритого файла.
-m або --long-prompt
Наказує less показувати докладний запит щодо команди (подібно до more), із часткою у файлі у відсотках. Типовим запитом у less є проста двокрапка.
-M або --LONG-PROMPT
Наказує less робити запити, які є докладнішими за запити more.
-n або --line-numbers
Придушити показ номерів рядків. Типова поведінка (показувати номери рядків) може спричиняти уповільнення роботи less у деяких випадках, особливо, якщо розмір файла вхідних даних є дуже великим. Придушення показу номерів рядків за допомогою параметра -n надає змогу уникнути цієї проблеми. Використання номерів рядків означає, що номер рядка буде показано у докладному запиті щодо команди і у команді =, команда v передаватиме номер поточного рядка редактору (див. також обговорення змінної LESSEDIT у розділі ЗАПИТИ нижче).
-N або --LINE-NUMBERS
Наказує програмі показувати на початку кожного рядка на дисплеї його номер.
Наказує less скопіювати вхідні дані до іменованого файла так, наче його переглядають. Працює, лише якщо вхідний файл є каналом даних, а не звичайним файлом. Якщо файл вже існує, less попросить про підтвердження, перш ніж перезаписувати його.
Параметр -O подібний до параметра -o, але призводить до пперезапису наявного файла без прохань щодо підтвердження дії.

Якщо не було вказано файла журналу, можна скористатися параметрами -o і -O з самої less, щоб вказати файл журналу. Без назви файла, використання цих параметрів призведе просто до виведення назви файла журналу. Команда «s» є еквівалентом визначення -o у самій less.

-pвзірець або --pattern=взірець
Параметр -p у командному рядку є еквівалентом +/взірець; тобто він повідомляє less, що слід розпочати з першого відповідника взірця у файлі.
-Pзапит або --prompt=запит
Надає змогу скоригувати три стилі запитів за вашими уподобаннями. Зазвичай, цей параметр варто додати до змінної середовища LESS, а не вводити кожного разу разом із командою less. Цей параметр має бути або останнім параметром у змінній LESS, або завершуватися символом долара. -Ps, за яким вказано рядок, змінює типовий (короткий) запит на вказаний рядок.
-Pm змінює середній (-m) запит.
-PM змінює довгий (-M) запит.
-Ph змінює запит для екрана довідки.
-P= змінює повідомлення, яке буде виведено у відповідь на команду =.
-Pw змінює повідомлення, яке буде виведено під час очікування на дані (у команді «F»).

В усіх рядках запитів міститься послідовність літер та особливі керівні послідовності. Докладніше про це можна дізнатися з розділу «ЗАПИТИ».

Викликає помірно «тиху» роботу: дзвінок термінала не дзвонить за спроби прокрутити після кінця файла або перед початком файла. Натомість використовується «візуальний дзвінок», якщо термінал має його. У разі деяких інших помилок, як-от введення недопустимого символу, звучатиме дзвінок. Типово у всіх таких випадках звучить дзвінок термінала.
Викликає повністю «тиху» роботу: дзвінок термінала не звучить ніколи. Якщо термінал має «візуальний дзвінок», він використовується у всіх випадках, коли має звучати дзвінок термінала.
-r або --raw-control-chars
Вмикає показ «необроблених» керівних символів. Типово керівні символи позначаються дашком; наприклад, Ctrl-A (вісімкове число 001) виводиться як "^A" (із деякими виключеннями, які вказано в описі параметра -U). Попередження: коли використовується параметр -r, less не може відстежувати фактичного вигляду екрана (оскільки це залежить від того, як екран реагує на кожен з керувальних символів). Таким чином, можуть виникнути різні проблеми з виведенням, наприклад, довгі рядки будуть розділені не в тому місці.

НЕ РЕКОМЕНДУЄМО КОРИСТУВАТИСЯ ПАРАМЕТРОМ -r.

-R або --RAW-CONTROL-CHARS
Подібно до -r, але лише escape-послідовності ANSI «кольору» і послідовності гіперпосилань OSC 8 виводяться у «сирому» вигляді. На відміну від -r, вигляд екрана підтримується правильно, за умови, що у файлі немає escape-послідовностей відмінних від цих типів. Escape-послідовності кольору підтримуються лише тоді, коли колір змінюється в межах одного рядка, а не через рядки. Іншими словами, початок кожного рядка вважається нормальним (не забарвленим), незалежно від будь-яких escape-послідовностей у попередніх рядках. З метою відстеження вигляду екрана передбачається, що ці escape-послідовності не переміщують курсора.

Гіперпосилання OSC 8 є послідовностями у такій формі:


ESC ] 8 ; ... \7

Завершальна послідовність може бути символом BEL (\7) або послідовністю з двох "ESC \".

Колірні escape-послідовності ANSI мають такий вигляд:


ESC [ ... m

де «...» — нуль або більше символів специфікації кольору. Ви можете наказати less вважати, що керівні послідовності кольорів ANSI можуть завершуватися символами, відмінними від «m», встановивши для змінної середовища LESSANSIENDCHARS значення списку символів, які можуть завершувати керівну послідовність кольору. Ви також можете наказати less вважати, що між ESC і «m» можуть бути символи, відмінні від стандартних, встановивши для змінної середовища LESSANSIMIDCHARS значення списку символів, які може бути для цього використано.

-s або --squeeze-blank-lines
Спричиняє стиснення послідовних порожніх рядків до одного порожнього рядка. Це корисно під час перегляду виводу nroff.
-S або --chop-long-lines
Спричиняє обрізання, а не перенесення рядків, довших за ширину екрана. Тобто частину довгого рядка, яка не поміщається в ширину екрана, не видно, доки не натиснуто Стрілку праворуч. Типово довгі рядки переносяться; тобто залишок виводиться в наступному рядку. Див. також параметр --wordwrap.
-tмітка або --tag=мітка
Використання параметра -t, за яким одразу вказано МІТКУ, призведе до редагування файла, що містить цю мітку. Щоб це спрацювало, мають бути доступними дані щодо мітки; наприклад, у поточному каталозі може бути файл із назвою «tags», який раніше було зібрано за допомогою ctags(1) або подібної команди. Якщо встановлено значення змінної середовища LESSGLOBALTAGS, його буде використано як назву команди, сумісної із global(1) і виконано відповідну команду для пошуку мітки. (Див. http://www.gnu.org/software/global/global.html). Параметр -t також можна вказати з самої less (за допомогою команди -) — спосіб інспектування нового файла. Команда «:t» еквівалентна до визначення -t з самої less.
-Tфайл_міток або --tag-file=файл_міток
Визначає файл міток, які буде використано замість «міток».
-u або --underline-special
Наказує обробляти символи забою та повернення каретки як друковані символи; таким чином, їх буде надіслано на термінал, якщо буде виявлено у вхідних даних.
Наказує обробляти символи забою, табуляції, повернення каретки та «символи форматування» (як визначено у Unicode) як керівні символи; тобто, їх буде оброблено, як вказано параметром -r.

Типово, якщо не вказано ні -u, ні -U, символи забою, які є сусідніми із символом підкреслювання, буде оброблено особливо: підкреслений текст буде показано за допомогою апаратної можливості підкреслювання термінала. Крім того, символи забою, які буде використано між двома ідентичними символами, буде оброблено по-особливому: перекреслений текст буде виведено за допомогою апаратних можливостей зі створення напівжирного тексту термінала. Інші символи забою буде вилучено разом із попереднім символом. Символи повернення каретки, за якими одразу вказано символ нового рядка, буде вилучено. Інші символи повернення каретки буде оброблено так, як вказано параметром -r. Символи форматування Unicode, зокрема позначку порядку байтів (BOM), буде надіслано у термінал. Пошук у текстах із перекресленням або підкреслюванням може бути здійснено, якщо не діє ні параметр -u, ні параметр -U.

Див. також параметри --proc-backspace, --proc-tab і --proc-return.

-V або --version
Показує номер версії програми less.
-w або --hilite-unread
Тимчасово підсвічує перший «новий» рядок після пересування вперед на цілу сторінку. Перший «новий» рядок — рядок, за яким безпосередньо слідує рядок, кий раніше був найнижчим на сторінці. Також підсвічує рядок призначення після команди g або p. Підсвічування буде вилучено після наступної команди, яка спричинить пересування. Якщо використано параметр --status-line, буде підсвічено увесь рядок (на ширину екрана). Якщо параметр не використано, буде підсвічено лише текст у рядку, якщо не використано параметр -J. Якщо ж цей параметр використано, буде підсвічено лише стовпчик стану.
-W або --HILITE-UNREAD
Подібний до -w, але тимчасово підсвічує перший новий рядок після будь-якої команди з пересування вперед на понад один рядок.
Встановлює пункти табуляції. Якщо вказано лише один n, пункти табуляції буде встановлено на позиціях, які кратні до n. Якщо вказано декілька значень, які відокремлено комами, пункти табуляції буде встановлено у цих позиціях, а потім продовжено із тим самим інтервалом, що і між останніми двома пунктами. Наприклад, «-x9,17» встановлює пункти табуляцій у позиціях 9, 17, 25, 33 тощо. Типовим значенням n є 8.
Вимикає надсилання рядків ініціалізації та деініціалізації termcap до термінала. Це іноді є бажаним, якщо рядок деініціалізації робить щось непотрібне, зокрема очищує екран.
-yn або --max-forw-scroll=n
Вказує максимальну кількість рядків для гортання вперед. Якщо потрібне гортання вперед на понад n рядків, має бути перемальовано екран. Можна скористатися параметром -c або -C для перемальовування згори екрана, якщо це потрібно. Типово, гортання спричиняє будь-який рух вперед.
-zn, або --window=n, або -n
Змінює типовий розмір вікна гортання до n рядків. Типовим розміром є один цілий екран. Для зміни розміру вікна також можна скористатися командами z і w. Літеру «z» можна пропустити для сумісності із деякими версіями more(1). Якщо число n є від'ємним, воно вказує значення на n рядків менше за поточний розмір екрана. Наприклад, якщо розмір екрана дорівнює 24 рядкам, -z-4 встановлює вікно гортання у 20 рядків. Якщо розмір екрана змінено на 40 рядків, розмір вікна гортання буде автоматично змінено на 36 рядків.
-"cc або --quotes=cc
Змінює символ екранування для назв файлів. У цьому може виникнути потреба, якщо ви намагаєтеся скористатися назвою файла, яка містить одразу пробіли і лапки. Якщо наступним вказано одинарний символ, який змінює символ екранування на вказаний символ. Назви файлів, які містять пробіл, після цього слід брати у пару вказаних символів, але подвійні лапки. Якщо наступними вказано два символи, початкові лапки буде замінено на перший символ, а завершальні лапки — на другий символ. Назви файлів, що містять пробіл після цього слід розміщувати між початковим символом екранування і кінцевим завершальним символом екранування. Зауважте, що навіть після зміни символів екранування, цей параметр лишає -" (дефіс, за яким вказано подвійні лапки).
-~ або --tilde
Зазвичай, рядки після кінця файла буде показано як одинарну тильду (~). Використання цього параметра спричиняє показ рядків після кінця файла як порожніх рядків.
-# або --shift
Вказує типову кількість позицій горизонтального гортання у відповідь на команди «Стрілка праворуч» і «Стрілка ліворуч». Якщо вказаним числом є нуль, типова кількість позицій визначатиметься половиною ширини екрана. Крім того, число можна вказати як частку ширини екрана, якщо почати його з десяткової крапки: .5 — половина ширини екрана, .3 — три десятих ширини екрана тощо. Якщо число вказано як частку, кількість позицій гортання буде обчислюватися повторно кожного разу, коли змінюватиметься розмір вікна термінала.
Якщо команду «F» використано для каналу даних, less автоматично зупинить обробку, очікуючи додаткових даних, якщо вхідний бік каналу буде закрито.
Якщо вказано --file-size, less обчислюватиме розмір файла негайно після його відкриття. Команда «=» показуватиме кількість рядків у файлі. Зазвичай, це обчислення не виконуватиметься, оскільки воно може бути повільним, якщо файл не є придатним до позиціювання (зокрема, є каналом даних) або об'єм вхідних даних є надто великим.
Зазвичай, якщо під час виконання команди F файл вхідних даних буде перейменовано, less продовжуватиме показ вмісту початкового файла, хоча його назву було змінено. Якщо вказано --follow-name, під час виконання команди F less періодично намагатиметься повторно відкрити файл за назвою. Якщо повторне відкриття буде успішним, а файл відрізнятиметься від початкового (це означає, що було створено новий файл із тією самою назвою, що і початковий (вже перейменований) файл), less покаже вміст цього нового файла.
Встановлює кількість рядків і позицій заголовка, які буде показано на екрані. Значення можна задати у формі «N,M», де N і M є цілими числами. Така пара вказує на те, що рядків заголовка має бути N, а позицій у рядку має бути M. Також можна задати одинарне ціле число «N», що означатиме, що рядків заголовка має бути N, а стовпчиків - нуль, або це може бути «,M», якщо стовпчиків заголовків має бути M, рядків заголовків — нуль. Якщо N є ненульовим, перші N рядків у верхній частині екрана буде замінено на перші N рядків файла, незалежно від того, яку частину файла ви переглядаєте. Якщо M є ненульовим, символи, які показано на початку кожного рядка буде замінено першими M символами рядка, навіть якщо програма виконає гортання решти рядка горизонтально. Якщо ні N, ні M не є рівними нулю, less припинить показ рядків або стовпчиків заголовка, відповідно. (Зауважте, що може виникнути потреба у зміні значень параметра -j, щоб рядки заголовка не перекривали рядок призначення.)
Наступні команди пошуку будуть «нарощувальними»; тобто less переходитиме до наступного рядка, який містить взірець для пошуку із введенням кожного наступного символу взірця.
Скористатися символом c замість ^X для переривання читання, якщо показано повідомлення «Очікування на дані». c має бути символом ASCII; тобто символом із значенням від 1 до 127, включно. Для визначення керівного символу можна скористатися символом каретки із наступним одинарним символом.
Встановлює мінімальну ширину поля номера рядка, якщо використано параметр -N, у n символів. Типовою є ширина у 7 символів.
Перш ніж показувати файл, less виконає читання перших n рядків у спробі знайти сумісні із vim рядки режимів. Якщо n є нулем, less не намагатимуться шукати рядки режимів. За допомогою рядка режиму файл може вказати позиції табуляцій, які слід використати при його перегляді.

Рядок режиму, у будь-якому місці рядка тексту, містить назву програми («vi», «vim», «ex» або «less»), після якої має бути двокрапка, а потім, можливо, слово «set», і нарешті, нуль або більше параметрів. Якщо використано слово «set», параметри у записі має бути відокремлено пробілами і завершено двокрапкою. Якщо слово «set» не використано, параметри має бути відокремлено пробілами або двокрапками. Слово «set» є обов'язковим, якщо назвою програми є «less». Якщо назвою програми є будь-який з трьох інших варіантів, це слово можна не використовувати. Якщо будь-яким з параметрів є «tabstop=n» або «ts=n», позиції табуляцій буде встановлено автоматично, неначе вказано параметр --tabs=n. Див. опис --tabs, де наведено прийнятні значення n.

Увімкнути введення даних з миші: гортання коліщатком миші вниз пересуватиме текст вперед у файлі, гортання коліщатком вгору пересуватиме позицію у напрямку назад у файлі, а клацання лівою кнопкою миші встановлюватиме позначку «#» до рядка, у якому було здійснено клацання кнопкою миші. Кількість рядків для гортання у відповідь на прокручування коліщатка можна встановити за допомогою параметра --wheel-lines. Введення з миші працює лише у терміналах, де передбачено підтримку звітування миші X11, та у версії less для Windows.
Подібний до --mouse, але зі зворотним напрямком гортання у відповідь на прокручування коліщатка миші.
Вимикає надсилання рядків ініціалізації та деініціалізації цифрової панелі клавіатури до термінала. Іноді корисно, якщо рядки цифрової панелі спричиняють небажану поведінку цієї панелі.
Цей параметр змінює поведінку програми так, що при введенні рядка пошуку або назви файла, якщо такий рядок вже є у списку журналу, наявну копію буде вилучено зі списку журналу, перш ніж до неї буде додано новий рядок. Таким чином, у списку журналу завжди буде лише один запис заданого рядка. Зазвичай, рядок може траплятися у списку журналу декілька разів.
Рядкам заголовка (визначеним за допомогою параметра --header) не буде надано номерів. Першим рядком вважатиметься перший рядок після усіх рядків заголовка.
До пошуків не включаються рядки заголовків або заголовки стовпчиків.
Вимикає візуальний гудок термінала.
Якщо встановлено, символи забиття (backspace) буде оброблено так, наче не встановлено ні параметр -u, ні параметр -U. Тобто, backspace поряд із символом підкреслення призведе до показу тексту у режимі підкреслення, а backspace між двома однаковими символами призведе до показу тексту у режимі напівжирного шрифту. Цей параметр має вищий пріоритет за параметри -u і -U, отже показом backspace можна керувати окремо від показу табуляцій та символів повернення каретки. Якщо не встановлено, показом backspace керуватимуть параметри -u і -U.
Якщо встановлено, символи забиття обробляють так, наче встановлено параметр -U; це означає, що символи забиття вважають керівними символами.
Якщо встановлено, символи повернення каретки буде оброблено так, наче не встановлено ні параметр -u, ні параметр -U. Тобто, символ повернення каретки безпосередньо перед символом нового рядка буде вилучено. Цей параметр має вищий пріоритет за параметри -u і -U, отже показом символом повернення каретки можна керувати окремо від показу символів забиття та табуляцій. Якщо не встановлено, показом символів повернення каретки керуватимуть параметри -u і -U.
Якщо встановлено, символи повернення каретки обробляють так, наче встановлено параметр -U; це означає, що символи повернення вважають керівними символами.
Якщо встановлено, символи табуляції буде оброблено так, наче не встановлено параметр -U. Тобто, табуляції буде розгорнуто до пробілів. Цей параметр має вищий пріоритет за параметр -U, отже показом backspace можна керувати окремо від показу символів забиття та повернення каретки. Якщо не встановлено, показом табуляцій керуватиме параметр -U.
Якщо встановлено, табуляції обробляють так, наче встановлено параметр -U; це означає, що табуляції вважають керівними символами.
При виході після надсилання рядка скасування ініціалізації термінала, перемальовує увесь останній екран. У терміналах, чий рядок скасування ініціалізації спричиняє перемикання термінала з альтернативного екрана, це призводить до того, що останній екран поточного файла лишається видимим після виходу з less.
Цей параметр змінює символ, який буде використано для позначення обрізаних рядків. Може починатися із дволітерного індикатора атрибуту, подібно до LESSBINFMT. Якщо немає індикатора атрибуту, буде використано виокремлення. Якщо встановлено значення «-», обрізані рядки позначено не буде.
Зберегти позначки у файлі журналу, щоб тими самими позначками можна було користуватися під час різних викликів less.
Встановлює типові модифікатори пошуку. Значенням є рядок з одного або декількох символів E, F, K, N, R або W. Встановлення будь-якого з цих значень має такі самі наслідки, що і натискання символу керування на початку кожного взірця пошуку. Наприклад, встановлення --search-options=W є тим самим, що і введення ^W на початку кожного взірця. Крім того, значення може містити цифру від 1 до 5, що матиме такі самі наслідки, що і введення ^S з наступною цифрою на початку кожного взірця пошуку. Значення «-» вимикає усі типові модифікатори пошуку.
Якщо засіб попередньої обробки виводить дані, потім завершує роботу із ненульовим станом виходу, less покаже попередження.
Встановлює ширину стовпчика стану, якщо використано параметр -J. Типовою є ширина у 2 символів.
Якщо рядок позначено, буде підсвічено увесь рядок (а не лише стовпчик стану). Також рядки буде підсвічено через використання параметра -w, що призводить до підсвічування усього рядка. Якщо встановлено параметр --use-color, рядок буде розфарбовано, а не підсвічено.
Цей параметр змінює інтерпретацію параметрів, які вказано після нього. Після параметра --use-backslash усі символи зворотної похилої риски у рядку параметрів буде вилучено, а усі наступні символи буде використано буквально, без обробки. Це надає змогу включати до рядків параметрів символ долара.
Вмикає розфарбовування тексту у різних місцях. Для внесення змін до кольорів можна скористатися параметром -D. Розфарбовування тексту працює, лише якщо у терміналі передбачено підтримку керівних послідовностей кольорів ANSI (як їх визначено у ECMA-48 SGR; див.
https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-48).
Встановити кількість рядків гортання при прокручування коліщатка миші, якщо вказано параметр --mouse або --MOUSE. Типовим значенням є 1 рядок.
Якщо не використано параметр -S, перенести кожен рядок на пробілі або табуляції, якщо це можливо, щоб жодне слово не було поділено між двома рядками. Типовим є перенесення рядків на будь-якому символі.
--
Аргумент командного рядка "--" позначає кінець аргументів параметра. Будь-які наступні аргументи інтерпретуються як назви файлів. Це може бути корисним під час перегляду файла, назва якого починається з «-» або «+».
+
Якщо параметр командного рядка починається з +, залишок цього параметра вважається початковою командою для less. Наприклад, +G змушує less почати з кінця файла, а не з початку, а +/xyz змушує почати з першого входження "xyz" у файл. Як особливий випадок, +<число> діє як +<число>g; тобто, показ починається зі вказаного номера рядка (однак дивіться застереження до команди "g" вище). Якщо параметр починається з ++, початкова команда застосовується до кожного файла, який переглядається, а не лише до першого. Команду +, описану раніше, також можна використати для встановлення (або змінення) початкової команди для кожного файла.

РЕДАГУВАННЯ РЯДКІВ

Під час уведення командного рядка в нижній частині екрана (наприклад, назви файла для команди :e або шаблону для команди пошуку), для керування командним рядком можна використовувати деякі клавіші. Більшість команд мають альтернативну форму в [ дужках ], яку можна використовувати, якщо клавіші не існує на певній клавіатурі. (Зауважте, що форми, які починаються з ESC, не працюють у деяких системах MS-DOS і Windows, оскільки ESC є символом стирання рядка.) Будь-яку з цих спеціальних клавіш можна вводити буквально, додаючи літеру, наприклад, ^V або ^A. Саму зворотну похилу риску також можна ввести буквально, ввівши дві зворотні похилі риски.

Стрілка ліворуч [ ESC-h ]
Пересунути курсор на одну позицію ліворуч.
Стрілка праворуч [ ESC-l ]
Пересунути курсор на одну позицію праворуч.
^Стрілка ліворуч [ ESC-b або ESC-Стрілка ліворуч ]
(Тобто CTRL і Стрілка ліворуч одночасно.) Пересунути курсор на одне слово ліворуч.
^Стрілка праворуч [ ESC-w або ESC-Стрілка праворуч ]
(Тобто CTRL і Стрілка праворуч одночасно.) Пересунути курсор на одне слово праворуч.
HOME [ ESC-0 ]
Пересуває курсор на початок рядка.
Пересуває курсор у кінець рядка.
Вилучити символ ліворуч від курсора або скасувати команду, якщо рядок команди є порожнім.
Вилучити символ під курсором.
^BACKSPACE [ ESC-BACKSPACE ]
(Тобто CTRL і BACKSPACE одночасно.) Вилучити слово ліворуч від курсора.
^DELETE [ ESC-X або ESC-DELETE ]
(Тобто CTRL і DELETE одночасно.) Вилучити слово під курсором.
Стрілка вгору [ ESC-k ]
Отримати попередній рядок команди. Якщо ви спочатку введете якийсь текст, а потім натиснете стрілку вгору, програма покаже попередню команду, яка починається із введеного тексту.
Стрілка вниз [ ESC-j ]
Отримати наступний рядок команди. Якщо ви спочатку введете якийсь текст, а потім натиснете стрілку вниз, програма покаже наступну команду, яка починається із введеного тексту.
Доповнити частину назви файла ліворуч від курсора. Якщо відповідність буде встановлено для декількох назв файлів, у рядок команди буде введено перший відповідник. Повторне натискання TAB призводитиме до циклічного переходу списком інших варіантів назв файлів. Якщо доповнена назва файла є каталогом, до назви файла буде дописано «/». (У системах MS-DOS буде дописано «\».) Для визначення іншого символу для дописування до назви каталогу можна скористатися змінною середовища LESSSEPARATOR.
Подібна до TAB, але здійснює циклічний перехід відповідними назвами файлів у зворотному напрямку.
^L
Доповнити часткову назву файла ліворуч від курсора. Якщо буде встановлено відповідність декільком назвам файлів, усі відповідники буде введено до рядка команди (якщо вони вмістяться).
^U (Unix і OS/2) або ESC (MS-DOS)
Вилучити увесь рядок команди або скасувати команду, якщо рядок команди є порожнім. Якщо вами було змінено ваш символ знищення рядка у Unix у якесь інше значення, ніж ^U, замість ^U буде використано цей символ.
^G
Вилучити увесь рядок команди і повернутися до основного запиту.

ПРИВ'ЯЗКА КЛАВІШ

Ви можете визначити ваші власні команди less створенням файла початкового коду lesskey. Цей файл вказує набір клавіш-команд і дій, які пов'язано із кожною клавішею. Ви можете також змінити клавіші редагування рядків (див. РЕДАГУВАННЯ РЯДКІВ) і встановити значення змінних середовища, які використовує less. Див. сторінку підручника lesskey(1), щоб дізнатися більше про формат файлів.

Якщо встановлено значення змінної середовища LESSKEYIN, less буде використовувати значення цієї змінної як назву файла початкового коду lesskey. Якщо значення змінної не встановлено, less шукатиме у стандартному місці для файла початкового коду lesskey: у системах Unix less шукає файл lesskey із назвою «$XDG_CONFIG_HOME/lesskey», «$HOME/.config/lesskey» або «$HOME/.lesskey». У системах MS-DOS і Windows less шукає файл lesskey з назвою «$HOME/_lesskey» і, якщо файл там не буде знайдено, шукатиме файл lesskey із назвою «_lesskey» у будь-якому каталозі, який є у списку змінної середовища PATH. У системах OS/2 less шукає файл lesskey із назвою «$HOME/lesskey.ini» і, якщо його не буде знайдено, шукати файл lesskey із назвою «lesskey.ini» у будь-якому каталозі, який визначено у змінній середовища INIT, і, якщо його там не буде знайдено, шукає файл lesskey із назвою «lesskey.ini» у будь-якому каталозі, який вказано у списку змінної середовища PATH.

Можна також налаштувати загальносистемний файл початкового коду lesskey для надання даних щодо прив'язок клавіш. Якщо клавішу налаштовано одразу у локальному файлі lesskey і у загальносистемному файлі, пріоритет над загальносистемним файлом матиме локальний файл. Якщо встановлено значення змінної середовища LESSKEYIN_SYSTEM, less скористається ним як назвою загальносистемного файла lesskey. В інших випадках less шукатиме загальносистемний файл lesskey у стандартних місцях: у системах Unix загальносистемним файлом lesskey є /usr/local/etc/syslesskey. (Втім, якщо less було зібрано із іншим каталогом sysconf, ніж /usr/local/etc, каталогом буде той каталог, де зберігається файл sysless.) У системах MS-DOS і Windows, загальносистемним файлом lesskey є c:\_syslesskey. У системах OS/2 загальносистемним файлом lesskey є c:\syslesskey.ini.

У попередніх версіях less (до версії 582) було використано файли lesskey у двійковому форматі, які створено програмою lesskey. У нових версіях потреби у використанні програми lesskey немає.

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ВХІДНИХ ДАНИХ

Ви можете визначити «обробник вхідних даних» для less. Перш ніж less відкриє файл, програма спочатку надасть вашому обробнику вхідних даних можливість вносити зміни до вмісту показаного файла. Обробник вхідних даних є простою виконуваною програмою (або скриптом командної оболонки), яка записує вміст файла до іншого файла, який називають файлом-замінником. Вміст файла-замінника потім буде показано замість вмісту початкового файла. Втім, для користувача він виглядатиме як початковий відкритий файл; тобто less показуватиме початкову назву файла як назву поточного файла.

Засіб попередньої обробки вхідних даних приймає один аргумент командного рядка — назву початкового файла, як її введено користувачем. Він має створити файл-замінник, і після завершення обробки вивести назву файла-замінника на власне стандартне виведення. Якщо обробник вхідних даних не виводить назву файла-замінника, less використає початковий файл, як звично. Засіб попередньої обробки вхідних даних не буде викликано при перегляді стандартного джерела вхідних даних. Щоб налаштувати обробник вхідних даних, встановіть для змінної середовища LESSOPEN значення рядка команди, яка викликатиме ваш обробник вхідних даних. У цьому рядку команди має бути одне включення рядка «%s», який буде замінено назвою файла при виклику команди попередньої обробки.

Коли less закриває файл, який відкрито у такий спосіб, вона викликає іншу програму, яку називають остаточним обробником вхідних даних, який може виконувати будь-які бажані дії із очищення (зокрема вилучення файла-замінника, який створено LESSOPEN). Ця програма отримує два аргументи командного рядка — назву початкового файла, як її введено користувачем, і назву файла-замінника. Щоб налаштувати засіб остаточної обробки вхідних даних, встановіть для змінної середовища LESSCLOSE значення рядка команди, який викличе засіб остаточної обробки вхідних даних. Він може включати два записи рядка «%s»; перший буде замінено на назву початкового файла, а другий — назвою файла-замінника, до якого виведено дані LESSOPEN.

Наприклад, у багатьох системах Unix ці два скрипти надають вам змогу зберігати файли у стиснутому форматі, але надає змогу less переглядати їх безпосередньо:

lessopen.sh:
#! /bin/sh
case "$1" in
*.Z) TEMPFILE=$(mktemp)
uncompress -c $1 >$TEMPFILE 2>/dev/null
if [ -s $TEMPFILE ]; then
echo $TEMPFILE
else
rm -f $TEMPFILE
fi
;;
esac

lessclose.sh:
#! /bin/sh
rm $2

Щоб скористатися цими скриптами, розмістіть їх обидва там, де їх можна виконати, і встановіть LESSOPEN="lessopen.sh %s" і LESSCLOSE="lessclose.sh %s %s". Можна написати складніші скрипти LESSOPEN і LESSCLOSE, щоб вони приймали інші типи стиснутих файлів тощо.

Також можна налаштувати засіб попередньої обробки вхідних даних для передавання каналом даних файла безпосередньо до less, замість розміщення даних у файлі-заміннику. Таким чином можна уникнути розпакування усього файла перед його переглядом. Засіб попередньої обробки вхідних даних, який працює у цей спосіб, називається вхідним каналом. Вхідний канал, замість записування назви файла-замінника до стандартного виведення, записує увесь вміст файла-замінника до свого стандартного виведення. Якщо вхідний канал не записує жодних символів до стандартного виведення, файла-замінника не буде, і less використовуватиме початковий файл, як звично. Щоб скористатися вхідним каналом, зробіть першим символом у змінній середовища LESSOPEN вертикальну риску (|) для позначення, що засіб попередньої обробки вхідних даних є каналом вхідних даних. Як і у засобах попередньої обробки вхідних даних, які не є каналами даних, рядок команди має містити один запис %s, який буде замінено назвою файла вхідних даних.

Наприклад, у багатьох системах Unix, цей скрипт працюватиме як скрипти у попередніх прикладах:

lesspipe.sh:
#! /bin/sh
case "$1" in
*.Z) uncompress -c $1 2>/dev/null
;;
*) exit 1
;;
esac
exit $?

Щоб скористатися цим скриптом, розмістіть його десь, де його можна буде виконати, і встановіть LESSOPEN="|lesspipe.sh %s".

Зауважте, що засіб попередньої обробки не може виводити порожній файл, оскільки тоді програма вважатиме, що заміни немає, і використовуватиме початковий файл. Щоб уникнути цього, якщо LESSOPEN починатиметься з двох вертикальних рисок, стан виходу скрипту визначатиме поведінку, якщо вихідні дані є порожніми. Якщо вихідні дані є порожніми і станом виходу буде нуль, порожнє виведення скрипту вважатиметься текстом-замінником. Якщо виведені скриптом дані є порожніми і стан виходу буде ненульовим, програма використовуватиме початковий файл. Для сумісності із попередніми версіями less, якщо LESSOPEN починатиметься із лише однієї вертикальної риски, стан виходу засобу попередньої обробки буде проігноровано.

Якщо використано канал вхідних даних, можна скористатися засобом остаточної обробки LESSCLOSE, але у цьому, зазвичай, немає потреби, оскільки не буде файла-замінника, який слід вилучити. У цьому випадку переданою назвою файла-замінника для засобу остаточної обробки LESSCLOSE буде «-».

Для сумісності із попередніми версіями less обробник вхідних даних або канал не буде використано, якщо less використано для перегляду стандартного джерела вхідних даних. Втім, якщо першим символом LESSOPEN є дефіс (-), обробник вхідних даних буде використано для стандартного джерела вхідних даних, а також інших файлів. У цьому випадку дефіс вважатиметься частиною команди засобу попередньої обробки. Якщо відбувається перегляд стандартного джерела вхідних даних, засобу попередньої обробки вхідних даних буде передано назву файла, що складається з одинарного дефіса. Так само, якщо першими двома символами LESSOPEN є вертикальна риска і дефіс (|-) або дві вертикальні риски і дефіс (||-), буде використано канал вхідних даних на стандартному джерелі вхідних даних, а також на інших файлах. Знову ж, у цьому випадку дефіс не вважатиметься частиною команди вхідного каналу.

МІЖНАРОДНІ НАБОРИ СИМВОЛІВ

У файлі вхідних даних є три типи символів:

звичайні символи
може бути безпосередньо показано на екрані.
керівні символи
не має бути показано безпосередньо, але їх можна знайти у звичайних текстових файлах (зокрема символи забою або символи табуляції).
двійкові символи
не має бути показано безпосередньо, і їх навряд чи можна зустріти у текстових файлах.

«Набір символів» є простим описом того, які символи вважатимуться звичайними, керівними та двійковими. Для вибору набору символів можна скористатися змінною середовища LESSCHARSET. Можливими значеннями LESSCHARSET є такі:

BS, TAB, NL, CR та подача сторінки є керівними символами, усі символи зі значеннями від 32 до 126 є звичайними, а усі інші символи є двійковими.
Вибирає набір символів ISO 8859. Цей той самий набір, що і ASCII, але символи від 160 до 255 вважають звичайними символами.
Те саме, що і iso8859.
Те саме, що і iso8859.
Вибирає набір символів, який є придатним для MS-DOS.
Вибирає набір символів EBCDIC.
Вибирає набір символів EBCDIC, який використано службами OS/390 Unix. Це аналог EBCDIC для latin1. Ви отримаєте подібні результати встановленням LESSCHARSET=IBM-1047 або LC_CTYPE=en_US у вашому середовищі.
Вибирає російський набір символів.
Вибирає набір символів, який є придатним для комп'ютерів NeXT.
Вибирає кодування UTF-8 набору символів ISO 10646. Кодування UTF-8 є особливим у тому, що у ньому передбачено багатобайтові символи у файлі вхідних даних. Це єдиний набір символів, у якому передбачено підтримку багатобайтових символів.
Вибирає набір символів, який є придатним для Microsoft Windows (cp 1251).

У рідкісних випадках може бути бажаним скоригувати налаштування less так, щоб можна було визначити набір символів, окрім тих, які можна визначити за допомогою LESSCHARSET. У цьому випадку для визначення набору символів можна скористатися змінною середовища LESSCHARDEF. Для змінної слід встановити значення рядка, де кожен символ у рядку відповідає одному символу у наборі символів. Символ «.» є позначенням звичайного символу, «c» — керівного, або «b» — двійкового. Для повторення можна скористатися десятковим числом. Наприклад, «bccc4b.» означатиме, що символ 0 є двійковим, символи 1, 2 і 3 — керівними, 4, 5, 6 і 7 — двійковими, а 8 — звичайним. Усі символи після останнього вважатимуться тими самими, що і останній, тому символи від 9 до 255 вважатимуться звичайними. (Це приклад, який не обов'язково відтворює якийсь справжній набір символів.)

У цій таблиці показано значення LESSCHARDEF, яке є еквівалентним до кожного з можливих значень LESSCHARSET:

ascii 8bcccbcc18b95.b
dos 8bcccbcc12bc5b95.b.
ebcdic 5bc6bcc7bcc41b.9b7.9b5.b..8b6.10b6.b9.7b
9.8b8.17b3.3b9.7b9.8b8.6b10.b.b.b.
IBM-1047 4cbcbc3b9cbccbccbb4c6bcc5b3cbbc4bc4bccbc
191.b
iso8859 8bcccbcc18b95.33b.
koi8-r 8bcccbcc18b95.b128.
latin1 8bcccbcc18b95.33b.
next 8bcccbcc18b95.bb125.bb

Якщо не встановлено значень ні LESSCHARSET, ні LESSCHARDEF, а у змінних середовища LC_ALL, LC_CTYPE або LANG буде знайдено «UTF-8», «UTF8», «utf-8» або «utf8», типовим набором символів буде utf-8.

Якщо цей рядок не буде знайдено, але у вашій системі передбачено інтерфейс setlocale, less використає setlocale для визначення набору символів. Керування setlocale можна здійснювати встановленням змінних середовища LANG і LC_CTYPE.

Нарешті, якщо інтерфейс setlocale є недоступним, типовим набором символів буде latin1.

Керівні та двійкові символи буде показано як виокремлені (інвертовані). Кожен із таких символів буде показано із символом «^», якщо це можливо (наприклад, ^A для Ctrl-A). Позначення із «^» буде використано, лише якщо інвертування біту 0100 дає звичайний друкований символ. Якщо це не так, символ буде показано як шістнадцяткове число у кутових дужках. Цей формат можна змінити встановленням значення змінної середовища LESSBINFMT. Значення LESSBINFMT може починатися з «*» і одного символу для вибору атрибуту показу: «*k» — блимання, «*d» — напівжирний, «*u» — підкреслений, «*s» — виокремлений і «*n» — звичайний. Якщо LESSBINFMT не починається з «*», буде використано звичайний атрибут. Рештою LESSBINFMT є рядок, який може містити керівні послідовності у стилі printf (% з наступними x, X, o, d тощо). Наприклад, якщо значенням LESSBINFMT є «*u[%x]», двійкові символи буде показано підкресленим шістнадцятковим числом у квадратних дужках. Типовим варіантом, якщо не встановлено значення LESSBINFMT, є «*s<%02X>». Увага! Результат розгортання символу із використанням LESSBINFMT не повинен перевищувати у довжину 31 символ.

Якщо встановлено набір символів utf-8, змінна середовища LESSUTFBINFMT працює подібно до LESSBINFMT, але її буде застосовано до символів Unicode, які було успішно декодовано, але які не можна показати (наприклад, позицій у таблиці, для яких не визначено символів). Типовим значенням змінної є «<U+%04lX>». Зауважте, що LESSUTFBINFMT і LESSBINFMT мають спільний атрибут показу («*x»), тому визначення однієї зі змінних стосується обох; LESSUTFBINFMT буде прочитано після LESSBINFMT, тому встановлення значення першої змінної, якщо його буде виконано, матиме вищий пріоритет. Проблематичні октети у файлі UTF-8 (октети обрізаних послідовностей, повні октети, але не у послідовності найкоротшої форми, некоректні октети і окремі кінцеві октети) буде показано окремо з використанням LESSBINFMT. Так зроблено, щоб полегшити діагностику причин помилкового форматування файла UTF-8.

Якщо набором символів є utf-8, у рідкісних випадках може бути бажаним перевизначення типу певних символів Unicode. Наприклад, символи у області приватного використання зазвичай вважаються керівними символами, але якщо ви використовуєте нетиповий шрифт із друкованими символами у цьому діапазоні, бажаним може бути така поведінка less, яка призводитиме до того, що ці символи вважатимуться друкованими. Досягти бажаного можна за допомогою встановлення для змінної середовища LESSUTFCHARDEF значення, яке буде списком відокремлених комами визначень типів символів. Кожне визначення типу символів складається або з однієї шістнадцяткової позиції або з пари позицій, які відокремлено дефісом, після яких має бути двокрапка та символ типу. Перед кожною шістнадцятковою позицією може бути запис «U» або «U+». Якщо задано пару позицій, тип буде встановлено для усіх символів між двома значеннями, включно. Якщо вказано декілька відокремлених комами значень позицій, їх має бути упорядковано за зростанням чисел. Символом типу може бути одне з таких значень:

Звичайний друкований символ.
Широкий (2-пробільний) друкований символ.
Двійковий (недрукований) символ.
Символ компонування (нульової ширини).

Наприклад, встановлення для LESSUTFCHARDEF значення

	E000-F8FF:p,F0000-FFFFD:p,100000-10FFFD:p

призведе до того, що усі символи області приватного використання вважатимуться друкованими.

ЗАПИТИ

За допомогою параметра -P ви можете скоригувати запит за власними уподобаннями. Рядок, переданий параметру -P замінить вказаний рядок запиту. Певні символи у рядку буде оброблено в особливий спосіб. Механізм запиту є доволі складним для надання гнучкіших можливостей, але звичайному користувачу не обов'язково знати усі подробиці, щоб побудувати персоналізований рядок запиту.

Символ відсотків, після якого вказано одинарний символ, буде розгорнуто відповідно до того, який з символів було використано. (Нижче, термі «розмір файла вхідних даних» використано для розміру до обробки, якщо використано обробних вхідних даних.)

%bX
Буде замінено на відступ у байтах у поточному файлі вхідних даних. Після b має бути вказано одинарний символ (який позначено вище як X), який задає рядок, відступ якого буде використано. Якщо символом є «t» для показу буде використано відступ у байтах верхнього рядка екрана, «m» — використати для обчислень середній рядок екрана, «b» — нижній, «B» — рядок одразу за нижнім рядком екрана, а «j» — рядок «призначення», як його вказано за допомогою параметра -j.
%B
Буде замінено на розмір поточного файла вхідних даних.
%c
Буде замінено на номер позиції у рядку тексту, який відповідає показаному у першому стовпчику екрана.
%dX
Буде замінено на номер сторінки у файлі вхідних даних. Рядок, який буде використано, визначається X, так само, як для параметра %b.
%D
Буде замінено на кількість сторінок у файлі вхідних даних, або, що те саме, на номер сторінки останнього рядка у файлі вхідних даних.
%E
Буде замінено на назву редактора (зі змінної середовища VISUAL або змінної середовища EDITOR, якщо не встановлено значення змінної VISUAL). Див. обговорення LESSEDIT нижче.
%f
Буде замінено на назву поточного файла вхідних даних.
%F
Буде замінено на останній компонент назви поточного файла вхідних даних.
%g
Буде замінено на назву поточного файла вхідних даних з екрануванням для командної оболонки. Це корисно, якщо розгорнутий рядок буде використано у команді оболонки, зокрема у команді для LESSEDIT.
%i
Буде замінено на індекс поточного файла у списку файлів вхідних даних.
%lX
Буде замінено на номер рядка у файлі вхідних даних. Рядок, який буде використано, визначається X, так само, як для параметра %b.
%L
Буде замінено на номер останнього рядка у файлі вхідних даних.
%m
Буде замінено на загальну кількість файлів вхідних даних.
%pX
Буде замінено на частку у відсотках у поточному файлі вхідних даних на основі зсуву у байтах. Рядок, який буде використано для обчислень, буде визначено за аргументом X, як і для параметра %b.
%PX
Буде замінено на частку у відсотках у поточному файлі вхідних даних на основі номерів рядків. Рядок, який буде використано для обчислень, буде визначено за аргументом X, як і для параметра %b.
%s
Те саме, що і %B.
%t
Наказує програмі вилучити усі кінцеві пробіли. Зазвичай, використовують наприкінці рядка, але можна використати будь-де.
%T
Зазвичай, розгортається до слова «file». Втім, якщо перегляд файлів здійснюється з використанням списку міток з використанням параметра -t, розгортається до слова «tag».
%x
Буде замінено на назву наступного файла вхідних даних у списку.

Якщо запис є невідомим (наприклад, розмір файла, якщо вхідні дані надходять каналом), буде виведено знак питання.

Формат рядка запиту можна змінити залежно від певних умов. Символ знаку питання із наступним одинарним символом працює як «IF»: залежно від символу, буде перевірено умову. Якщо умова справджується, усі символи після символу знаку питання і символу умови, аж до крапки, буде включено до запиту. Якщо умова не справджується, ці символи не буде включено. Двокрапкою між знаком питання і крапкою можна скористатися для додавання «ELSE»: будь-які символи між двокрапкою і крапкою буде включено до рядка, якщо і лише якщо умова IF не справджуватиметься. Символи умов (які може бути вказано після знаку питання):

?a
«Істина», якщо у запит включено будь-які символи.
?bX
«Істина», якщо зсув у байтах вказаного рядка є відомим.
?B
«Істина», якщо розмір поточного файла вхідних даних є відомим.
?c
«Істина, якщо текст зсунуто горизонтально (%c не є нульовим).
?dX
«Істина», якщо відомим є номер сторінки вказаного рядка.
?e
«Істина», якщо перебуваємо на кінці файла.
?f
«Істина», якщо є назва файла вхідних даних (так буває, якщо вхідні дані не є каналом даних).
?lX
«Істина», якщо номер вказаного рядка є відомим.
?L
«Істина», якщо відомим є номер останнього рядка у файлі.
?m
«Істина», якщо є декілька файлів вхідних даних.
?n
«Істина», якщо цей перший запит у новому файлі вхідних даних.
?pX
«Істина», якщо відсоткова частка у поточному файлі вхідних даних, на основі зсуву за байтами, для вказаного рядка є відомою.
?PX
«Істина», якщо відсоткова частка у поточному файлі вхідних даних, на основі кількості рядків, для вказаного рядка є відомою.
?s
Те саме, що і «?B».
?x
«Істина», якщо є наступний файл вхідних даних (тобто якщо поточний файл вхідних даних не є останнім у списку).

Будь-які символи, відмінні від спеціальних (знаку питання, двокрапки, крапки, відсотків та зворотної похилої риски) буде буквально відтворено у запиті. Будь-який зі спеціальних символів може бути включено у запит буквально, якщо перед ним вказати символ зворотної похилої риски.

Декілька прикладів:

?f%f:Standard input.

Цей запит виводить назву файла, якщо така відома; якщо не відома, виводить рядок «Standard input».

?f%f .?ltLine %lt:?pt%pt\%:?btByte %bt:-...

Цей запит виводитиме назву файла, якщо така є відомою. Після назви файла буде показано номер рядка, якщо він є відомим. Якщо номер рядка є невідомим, буде показано зміщення у байтах, якщо він є відомим. Якщо зміщення є невідомим, буде виведено дефіс. Зауважте, що у кожного знаку питання є відповідна крапка, і що % після %pt буде включено буквально, оскільки його екрановано символом зворотної похилої риски.

?n?f%f .?m(%T %i of %m) ..?e(END) ?x- Next\: %x..%t";

Виведе назву файла, якщо це перший запит у файлі, далі повідомлення «file N of N», якщо файлів вхідних даних декілька. Потім, якщо ми перебуваємо на кінці файла, буде виведено рядок «(END)», і далі назву наступного файла, якщо такий існує. Нарешті, буде обрізано будь-які кінцеві пробіли. Це типовий запит. З довідковою метою тут наведено типові рядки для інших двох запитів (-m і -M, відповідно). Кожен з них розбито на два рядки для полегшення читання.

?n?f%f .?m(%T %i of %m) ..?e(END) ?x- Next\: %x.:
	?pB%pB\%:byte %bB?s/%s...%t

?f%f .?n?m(%T %i of %m) ..?ltlines %lt-%lb?L/%L. :
	byte %bB?s/%s. .?e(END) ?x- Next\: %x.:?pB%pB\%..%t

І ось типове повідомлення, яке виводить команда =:
?f%f .?m(%T %i of %m) .?ltlines %lt-%lb?L/%L. .
	byte %bB?s/%s. ?e(END) :?pB%pB\%..%t

Можливостями розгортання запитів можна також скористатися з іншою метою: якщо встановлено значення змінної середовища LESSEDIT, його буде використано як команду, яку слід виконати, при виклику команди v у less. Рядок LESSEDIT буде розгорнуто у такий самий спосіб, що і рядки запиту. Типовим значенням LESSEDIT є таке:

	%E ?lm+%lm. %g

Зауважте, що результатом розгортання буде назва редактора, потім + і номер рядка, потім назва файла із екрануванням командної оболонки. Якщо ваш редактор не приймає синтаксичної конструкції «+номер_рядка» або має інші відмінності у синтаксисі виклику, слід внести зміни до значення змінної LESSEDIT для зміни типової поведінки.

БЕЗПЕКА

Якщо змінна середовища LESSSECURE має значення 1, less працюватиме у «безпечному» режимі. Це означає, що такі можливості буде вимкнено:

!
команда оболонки
#
команда pshell
|
команда конвеєра
:e
команда інспектування.
команда редагування
s -o
файли журналу
використання файлів lesskey
використання файлів tags
метасимволи у назвах файлів, зокрема *
доповнення назви файла (TAB, ^L)
файл журналу

Крім того, less можна зібрати так, що програма постійно працюватиме у «безпечному» режимі.

СУМІСНІСТЬ ІЗ MORE

Якщо для змінної середовища LESS_IS_MORE встановлено значення 1 або якщо програму викликано за допомогою посилання на файл із назвою «more», less поводитиме себе (загалом) відповідно до специфікації POSIX для команди more(1). У цьому режимі less поводитиме себе інакше, ось так:

Інакше працюватиме параметр -e. Якщо параметр -e не вказано, less поводитиме себе так, наче параметр -e вказано. Якщо параметр -e вказано, less поводитиме себе так, наче вказано параметр -E.

Параметр -m працює інакше. Якщо параметр -m не встановлено, буде використано середній запит, у запиті буде вжито префікс — рядок «--More--». Якщо встановлено параметр -m, буде використано короткий запит.

Параметр -n працює подібно до параметра -z. У цьому режимі звичайна поведінка параметра -n є недоступною.

Аргумент параметра -p буде використано як команду less, а не взірець для пошуку.

Змінну середовища LESS буде проігноровано, замість неї буде використано змінну середовища MORE.

ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА

Змінні середовища можна вказати або у середовищі системи у звичний спосіб, або у файлі lesskey(1). Якщо змінні середовища визначено у декількох місцях, змінні, які визначено у локальному файлі lesskey, мають вищий пріоритет за визначені у загальносистемному середовищі, які мають вищий пріоритет за змінні, які визначено у загальносистемному файлі lesskey.

Встановлює кількість стовпчиків на екрані. Має пріоритет над кількістю стовпчиків, які вказано змінною TERM. (Втім, якщо ви маєте справу із системами керування вікнами, у яких передбачено підтримку TIOCGWINSZ або WIOCGETD, параметри системи керування вікнами, які пов'язано із розміром екрана, мають пріоритет над змінними середовища LINES і COLUMNS.)
Назва редактора (буде використано для команди v).
Назва домашнього каталогу користувача (буде використано для пошуку файла lesskey у системах Unix та OS/2).
Об'єднанням змінних середовища HOMEDRIVE і HOMEPATH є назва домашнього каталогу користувача, якщо не встановлено значення змінної HOME (лише у версії для Windows).
Назва каталогу ініціалізації облікового запису користувача (буде використано для пошуку файла lesskey у системах OS/2).
Мова для визначення набору символів.
Мова для визначення набору символів.
Параметри, які передано less автоматично.
Символи, які можуть завершувати екрановану послідовність кольору ANSI (типовим є «m»).
Символи, які може бути використано між символом ESC і кінцевим символом у керівній послідовності кольору ANSI (типові символи: «0123456789:;[?!"'#%()*+ ».
Формат показу непридатних до друку некерівних символів.
Визначає набір символів.
Вибирає попередньо визначений набір символів.
Рядок команди для виклику (необов'язкового) засобу остаточної обробки вхідних даних.
Назва програми lessecho (типово, «lessecho»). Програма lessecho потрібна для розгортання метасимволів, зокрема * і ? у назвах файлів у системах Unix.
Рядок прототипу редактора (буде використано у команді v). Див. обговорення у розділі «ЗАПИТИ».
Назва команди, яку буде використано при використанні параметра -t для пошуку загальних міток. Зазвичай, має бути встановлено значення «global», якщо у вашій системі є команда global(1). Якщо значення змінної не встановлено, загальні мітки не буде використано.
Назва файла журналу, яку буде використано для запам'ятовування команд пошуку і команд оболонки між викликами less. Якщо встановлено значення «-» або «/dev/null», файл журналу використано не буде. Типове значення залежить від операційної системи, але зазвичай:
"$XDG_STATE_HOME/lesshst", або "$HOME/.local/state/lesshst", або "$XDG_DATA_HOME/lesshst", або "$HOME/.lesshst".
"$HOME/_lesshst".
"$HOME/lesshst.ini" або "$INIT/lesshst.ini".
Максимальна кількість команд, які буде збережено у файлі журналу. Типовим значенням є 100.
Назва типового файла початкового коду lesskey.
Назва типового двійкового файла lesskey. (Не буде використано, якщо існує «$LESSKEYIN».)
Назва типового загальносистемного файла початкового коду lesskey.
Назва типового загальносистемного двійкового файла lesskey. (Не використовується якщо існує «$LESSKEYIN_SYSTEM».)
Список символів, які оболонка вважає «метасимволами».
Префікс, який less додасть перед кожним метасимволом у команді, яку буде надіслано до командної оболонки. Якщо значенням LESSMETAESCAPE є порожній рядок, команди, які містять метасимволи, не буде передано командній оболонці.
Рядок команди для виклику (необов'язкового) засобу попередньої обробки вхідних даних.
Запускає less у «безпечному» режимі. Див. обговорення у розділі БЕЗПЕКА.
Рядок, який слід дописати до назви каталогу при доповненні назв файлів.
Формат показу непридатних до друку символів Unicode.
Перевизначає тип вказаних символів Unicode.
Встановлює кількість позицій у рядку екрана. На відміну від COLUMNS, має пріоритет над загальносистемним значенням розміру екрана, отже, може бути використане для того, щоб less використовувала для показу даних менше за ширину екрана. Якщо встановити від'ємне значення, кількість позицій у справжній ширині екрана буде зменшено на вказане значення.
Встановлює кількість рядків на екрані. На відміну від LINES, має пріоритет над загальносистемним значенням розміру екрана, отже, може бути використане для того, щоб less використовувала для показу даних менше за висоту екрана. Якщо встановити від'ємне значення, кількість рядків на екрані екрана буде зменшено на вказане значення. Після встановлення less перемальовуватиме увесь екран у відповідь на будь-яку команду пересування, отже, гортання тексту може уповільнитися.
Проміжок часу (у мілісекундах) після початку читання даних з вхідного джерела, по завершенню якого буде показано повідомлення «Очікування на дані». Типовим значенням є 4000 (4 секунди).
Імітувати команду more(1).
Де «xx» - будь-які два символи; перевизначає можливість termcap «xx» для термінала.
Встановлює кількість рядків на екрані. Має пріоритет над кількістю рядків, які вказано змінною TERM. (Втім, якщо ви маєте справу із системами керування вікнами, у яких передбачено підтримку TIOCGWINSZ або WIOCGETD, параметри системи керування вікнами, які пов'язано із розміром екрана, мають пріоритет над змінними середовища LINES і COLUMNS.)
Параметри, які буде передано до less автоматично при запуску сумісному із more режимі.
Шлях пошуку користувача (буде використано для пошуку файла lesskey в операційних системах MS-DOS і OS/2).
Оболонка, яку буде використано для виконання команди !, а також для розгортання назв файлів.
Тип термінала, на якому запущено less.
Назва редактора (буде використано для команди v).
Можливе розташування файла lesskey, див розділ ПРИВ'ЯЗКА ДО КЛАВІШ.
Можливе розташування файла журналу; див. опис змінної середовища LESSHISTFILE.
Можливе розташування файла журналу; див. опис змінної середовища LESSHISTFILE.

ДИВ. ТАКОЖ

lesskey(1), lessecho(1)

АВТОРСЬКІ ПРАВА

© Mark Nudelman, 1984–2023

less є частиною проєкту GNU. Програма є вільним програмним забезпеченням. Ви можете поширювати і/або вносити зміни до її тексту за умов дотримання або (1) загальної громадської ліцензії GNU (GNU General Public License) відповідно до оприлюдненого Free Software Foundation тексту цієї ліцензії або (2) ліцензії Less. Див. файл README у дистрибутиві less, щоб дізнатися більше про поширення програми. Ви маєте отримати копію загальної громадської ліцензії GNU (GNU General Public License) разом із початковим кодом less; див. файл COPYING. Якщо ви не отримали цієї копії, напишіть до Free Software Foundation, 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. Ви також маєте отримати копію ліцензії Less; див. файл LICENSE.

less розповсюджується зі сподіванням, що програма буде корисною, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ; не гарантується навіть ПРИДАТНІСТЬ чи ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕВНІЙ МЕТІ. Для отримання додаткової інформації ознайомтесь з GNU General Public License.

АВТОР

Mark Nudelman
Про вади можна повідомити на сторінці https://github.com/gwsw/less/issues.
Щоб дізнатися більше, ознайомтеся із домашньою сторінкою less за адресою
https://greenwoodsoftware.com/less

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано lxlalexlxl <lxlalexlxl@ukr.net> і Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Версія 643: 20 липня 2023 року