Scroll to navigation

BZMORE(1) General Commands Manual BZMORE(1)

НАЗВА

bzmore, bzless - фільтри читання файлів для перегляду стисненого за допомогою bzip2 тексту

КОРОТКИЙ ОПИС

bzmore [ назва ... ]
bzless [ назва ... ]

НОТАТКА

У наступному описі bzless і less можна використовувати замість bzmore і more.

ОПИС

Bzmore є фільтром, який надає змогу читати стиснені або звичайні текстові файли по одному екрану на електронному терміналі. bzmore працює з файлами, які стиснено bzip2, а також нестисненими файлами. Якщо файла не існує, bzmore шукає файл з тією самою назвою з додаванням суфікса .bz2.

Зазвичай, bzmore призупиняє виведення після кожного екрана, виводячи --More-- на нижньому краю екрана. Якщо після цього користувач натискає клавішу повернення каретки, буде показано ще один рядок. Якщо користувач натисне клавішу пробілу, буде показано ще один екран тексту. Інші можливості описано нижче.

Bzmore визначає характеристики термінала та визначає типовий розмір вікна за файлом /etc/termcap. У терміналі, де можна показати 24 рядків, типовим розміром вікна будуть 22 рядки. Серед інших послідовностей, які можна вводити, коли bzmore призупиняє виведення рядків, і результати їх введення є такими (i є необов'язковим цілим аргументом, типовим значенням якого є 1):

показати ще i рядків (або ще один екран, якщо не вказано аргументу)
^D
показати ще 11 рядків (“гортання”). Якщо вказано i, розмір гортання буде встановлено рівним i.
те саме, що і ^D (control-D)
те саме, що введення пробілу, окрім того, що i, якщо вказано, стає новим розміром вікна. Зауважте, що розмір вікна повернеться до типового наприкінці поточного файла.
пропустити i рядків і вивести повний екран рядків
пропустити i екранів тексту і вивести екран рядків
припинити читання поточного файла; перейти до наступного (якщо такий є)
Якщо виведено запит --More--(Наступний файл: файл), ця команда наказує bzmore завершити роботу.
Якщо виведено запит --Далі--(Наступний файл: файл), ця команда наказує bzmore перейти до наступного файла і продовжити показ даних.
=
Показати номер поточного рядка.
шукати i-й відповідник формального виразу вираз. Якщо взірець не буде знайдено, bzmore переходитиме до наступного файла (якщо такий є). Якщо ж взірець буде знайдено, буде показано екран тексту, що починатиметься за два рядки до місця, де було знайдено вираз. Користувач може використовувати символи витирання та вилучення символів для редагування формального виразу. Витирання за першу позицію скасовує команду пошуку.
шукати i-й відповідник останнього введеного формального виразу.
!команда
викликати командну оболонку з командою команда. Символ «!» у записі «команда» буде замінено попередньою командою оболонки. Послідовність «\!» буде замінено на «!».
:q або :Q
припинити читання поточного файла; перейти до наступного (якщо такий є) (те саме, що і q або Q).
.
(крапка) повторити попередню команду.

Команди виконуються негайно, тобто немає потреби у натисканні символу повернення каретки. Аж до моменту введення символу команди, користувач може натиснути символ забою для скасування формування числового аргументу. Крім того, користувач може натиснути символ витирання для повторного показу повідомлення --Далі--.

Кожного разу, коли виведення надсилають до термінала, користувач може натиснути клавішу скасування (зазвичай, control-\). Bzmore припинить надсилати виведення даних і покаже звичний запит --Далі--. Після цього, користувач може одну з описаних вище команд у звичайний спосіб. На жаль, при виконанні частину виведення буде втрачено через те, що при отриманні сигналу виходу усі символи, які очікують у черзі виведення термінала, буде витерто.

Ця програма переводить термінал у режим noecho, щоб виведення могло бути неперервним. Таким чином, те, що ви введете, не буде показано у терміналі, окрім команд / і !.

Якщо стандартним виведенням не є телетайп, bzmore працює так само, як bzcat, але перед кожним файлом буде виведено заголовок.

ФАЙЛИ

/etc/termcap Основа даних термінала

ДИВ. ТАКОЖ

more(1), less(1), bzip2(1), bzdiff(1), bzgrep(1)

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.