Scroll to navigation

ipc_namespaces(7) Miscellaneous Information Manual ipc_namespaces(7)

NAMN

ipc_namespaces — översikt över Linux IPC-namnrymder

BESKRIVNING

IPC-namnrymder isolerar vissa IPC-resurser, nämligen System V IPC-objekt (se sysvipc(7)) och (från Linux 2.6.30) POSIX meddelandeköer (se mq_overview(7)). Den gemensamma egenskapen hos dessa IPC-mekanismer är att IPC-objekt identifieras av andra mekanismer än filsystemssökvägar.

Varje IPC-namnrymd har sin egen uppsättning av System V IPC-identifierare och sitt eget filsystem för POSIX meddelandeköer. Objekt som skapas i en IPC-namnrymd är synliga för alla andra processer som är medlemmar av den namnrymden, men är inte synliga för processer i andra IPC-namnrymder.

Följande gränssnitt i /proc är separata för varje IPC-namnrymd:

Gränssnitten för POSIX meddelandeköer i /proc/sys/fs/mqueue.
System V IPC-gränssnitt i /proc/sys/kernel, nämligen: msgmax, msgmnb, msgmni, sem, shmall, shmmax, shmmni och shm_rmid_forced.
System V IPC-gränssnitt i /proc/sysvipc.

När en IPC-namnrymd förstörs (d.v.s., när den sista processen som är medlem i namnrymden avslutar) förstörs automatiskt alla IPC-objekt i namnrymden.

Användning av IPC-namnrymder kräver en kärna som är konfigurerad med CONFIG_IPC_NS.

SE ÄVEN

nsenter(1), unshare(1), clone(2), setns(2), unshare(2), mq_overview(7), namespaces(7), sysvipc(7)

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

5 februari 2023 Linux man-pages 6.05.01