Scroll to navigation

GRUB-EDITENV(1) Användarkommandon GRUB-EDITENV(1)

NAMN

grub-editenv — redigera GRUB:s miljöblock

SYNOPSIS

grub-editenv [FLAGGA...] FILNAMN KOMMANDO

BESKRIVNING

Verktyg för att redigera miljöblock.

Kommandon:
Skapa en tom miljöblocksfil.
Lista aktuella variabler.
Ställ in variabler.
Ta bort variabler.
Flaggor:
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut informativa meddelanden.
skriv ut programversion

Om FILENAME är ”-” används standardvärdet /boot/grub2/grubenv.

Det finns inget ”delete”-kommando; om du vill ta bort hela miljö- blocket, använd ”rm /boot/grub2/grubenv”.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

grub-reboot(8), grub-set-default(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-editenv underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-editenv är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-editenv

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

februari 2024 GRUB2 2.12