Scroll to navigation

GRUB-EDITENV(1) Brukerkommandoer GRUB-EDITENV(1)

NAVN

grub-editenv - edit GRUB environment block

OVERSIKT

grub-editenv [VALG...] FILNAVN KOMMANDO

BESKRIVELSE

Verktøy for å redigere miljøblokk.

Kommandoer:
Lag en tom miljø-blokkfil.
Vis gjeldende variabler.
Velg («set») verdier for variabler.
Fjern variabler.
Valg:
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut detaljerte meldinger
skriv ut programversjon

Hvis FILNAVN er «-», brukes standardverdien /boot/grub2/grubenv.

Det finnes ingen «delete»-kommando. Bruk «rm /boot/grub2/grubenv» hvis du vil slette hele miljøblokka.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-reboot(8), grub-set-default(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-editenv opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-editenv programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-editenv

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

May 2024 GRUB2 2.12