Scroll to navigation

DIRCOLORS(1) Användarkommandon DIRCOLORS(1)

NAMN

dircolors — färginställning för ls

SYNOPSIS

dircolors [FLAGGA]... [FIL]

BESKRIVNING

Skriv ut kommandon för att sätta miljövariabeln LS_COLORS.

Bestäm utformat:

Skriv kod för att sätta LS_COLORS i Bourne-skal.
Skriv kod för att sätta LS_COLORS i C-skal.
Visa standardvärden.
skriv ut fullständigt markerade färger för visning
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om FIL anges, läs den för att bestämma vilka färger som skall användas till vilka filtyper och ändelser. Annars används en fördefinierad databas. För detaljer om formatet på dessa filer, kör ”dircolors --print-database”.

UPPHOVSMAN

Skrivet av H. Peter Anvin.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) dircolors invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2024 GNU coreutils 9.5