Scroll to navigation

DIRCOLORS(1) Příručka uživatele DIRCOLORS(1)

JMÉNO

dircolors - nastavení barev pro ls

POUŽITÍ

dircolors [VOLBA]... [SOUBOR]

POPIS

Vypíše sekvenci příkazů pro nastavení proměnné prostředí LS_COLORS.

Formát výstupu se nastaví pomocí:

výstupem jsou příkazy Bourne shellu pro nastavení LS_COLORS
výstupem jsou příkazy C shellu pro nastavení LS_COLORS
vypíše výchozí hodnoty
output fully escaped colors for display
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Pokud je zadán SOUBOR, dircolors jej přečte, aby určil, které barvy mají být použity pro které typy souborů a přípony. V opačném případě je použita zakompilovaná databáze. Pro další informace o formátu tohoto souboru spusťte 'dircolors --print-database'.

AUTOR

Napsal H. Peter Anvin.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dircolors invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Dubna 2024 GNU coreutils 9.5