Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Корисничке наредбе TIMEOUT(1)

НАЗИВ

timeout - run a command with a time limit

УВОД

timeout [ОПЦИЈА] ТРАЈАЊЕ НАРЕДБА [АРГ]...
timeout [ОПЦИЈА]

ОПИС

Започиње НАРЕДБУ, и убија је ако и даље ради након ТРАЈАЊА.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

--preserve-status

излази са истим стањем као НАРЕДБА, чак и када
наредби истекне време

--foreground

када не ради време истиче непосредно са упита шкољке
омогућава НАРЕДБИ да чита са конзоле и добавља сигнале конзоле; у овом режиму, пород НАРЕДБЕ неће имати временски истек

-k, --kill-after=ТРАЈАЊЕ

такође шаље сигнал УБИЈ ако НАРЕДБА још увек ради
тако дуго након што је послат почетни сигнал

-s, --signal=СИГНАЛ

наводи сигнал за слање при временском истеку;
СИГНАЛ може бити назив као „HUP“ или број; видите kill -l за списак сигнала
дијагностикује на стандардну грешку било који сигнал послат након истека времена
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

ТРАЈАЊЕ је број са покретним зарезом са изборним суфиксом: „s“ за секунде (основно), „m“ за минуте, „h“ за часове или „d“ за дане. Трајање 0 искључује придружени истек времена.

Upon timeout, send the TERM signal to COMMAND, if no other SIGNAL specified. The TERM signal kills any process that does not block or catch that signal. It may be necessary to use the KILL signal, since this signal can't be caught.

Exit status:

124
if COMMAND times out, and --preserve-status is not specified
125
if the timeout command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
137
if COMMAND (or timeout itself) is sent the KILL (9) signal (128+9)
-
the exit status of COMMAND otherwise

ГРЕШКЕ

Some platforms don't currently support timeouts beyond the year 2038.

АУТОР

Написао је Падрејг Брејди.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Грешке у преводу пријавите на <https://translationproject.org/team/sr.html>

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

kill(1)

Сва документација се налази на <https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) timeout invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

Априла 2024 ГНУ coreutils 9.5