Scroll to navigation

wmemcmp(3) Library Functions Manual wmemcmp(3)

NUME

wmemcmp - compară doi vectori de caractere late

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wchar.h>
int wmemcmp(const wchar_t s1[.n], const wchar_t s2[.n], size_t n);

DESCRIERE

Funcția wmemcmp() este echivalentul în caractere late al funcției memcmp(3). Aceasta compară cele n caractere late care încep la s1 și cele n caractere late care încep la s2.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția wmemcmp() returnează zero în cazul în care vectorii de caractere late de dimensiune n la s1 și s2 sunt egali. Aceasta returnează un număr întreg mai mare decât zero dacă la prima poziție diferită i (i < n), caracterul lat corespunzător s1[i] este mai mare decât s2[i]. Aceasta returnează un număr întreg mai mic decât zero dacă la prima poziție diferită i (i < n), caracterul lat corespunzător s1[i] este mai mic decât s2[i].

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wmemcmp() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

CONSULTAȚI ȘI

memcmp(3), wcscmp(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01