Scroll to navigation

wcscmp(3) Library Functions Manual wcscmp(3)

NUME

wcscmp - compară două șiruri de caractere late

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wchar.h>
int wcscmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

DESCRIERE

Funcția wcscmp() este echivalentul în caractere late al funcției strcmp(3). Aceasta compară șirul de caractere late indicat de s1 și șirul de caractere late indicat de s2.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția wcscmp() returnează zero în cazul în care șirurile de caractere late de la s1 și s2 sunt egale. Returnează un număr întreg mai mare decât zero dacă la prima poziție diferită i, caracterul lat corespunzător s1[i] este mai mare decât s2[i]. Returnează un număr întreg mai mic decât zero dacă la prima poziție diferită i, caracterul lat corespunzător s1[i] este mai mic decât s2[i].

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcscmp() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

CONSULTAȚI ȘI

strcmp(3), wcscasecmp(3), wmemcmp(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01