Scroll to navigation

wctrans(3) Library Functions Manual wctrans(3)

NUME

wctrans - cartografiere de conversie a caracterelor late

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wctype.h>
wctrans_t wctrans(const char *nume);

DESCRIERE

Tipul wctrans_t reprezintă o corespondență care poate corela un caracter lat cu un alt caracter lat. Natura sa depinde de implementare, dar valoarea specială (wctrans_t) 0 denotă o cartografiere nevalidă. Valorile wctrans_t care nu sunt egale cu zero pot fi transmise funcției towctrans(3) pentru a efectua efectiv cartografierea caracterelor late.

Funcția wctrans() returnează o cartografiere, dată de numele acesteia. Setul de nume valabile depinde de categoria LC_CTYPE a configurației regionale curente, dar următoarele nume sunt valide în toate configurațiile regionale.


"tolower" - realizes the tolower(3) mapping
"toupper" - realizes the toupper(3) mapping

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția wctrans() returnează un descriptor de cartografiere dacă nume este valid. În caz contrar, returnează (wctrans_t) 0.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wctrans() Siguranța firelor MT-Safe locale

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

NOTE

Comportamentul lui wctrans() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

CONSULTAȚI ȘI

towctrans(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01