Scroll to navigation

toupper(3) Library Functions Manual toupper(3)

NUME

toupper, tolower, toupper_l, tolower_l - convertește majusculele sau minusculele

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <ctype.h>
int toupper(int c);
int tolower(int c);
int toupper_l(int c, locale_t locale);
int tolower_l(int c, locale_t locale);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

toupper_l(), tolower_l():


Începând cu glibc 2.10
_XOPEN_SOURCE >= 700
Înainte de glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții convertesc literele minuscule în majuscule și viceversa.

Dacă c este o literă minusculă, toupper() returnează echivalentul său în majusculă, în cazul în care există o reprezentare în majusculă în limba locală curentă. În caz contrar, returnează c. Funcția toupper_l() îndeplinește aceeași sarcină, dar utilizează configurația regională la care se face referire în gestionarul locale.

Dacă c este o literă majusculă, tolower() returnează echivalentul său în minusculă, dacă există o reprezentare în minusculă în limba locală curentă. În caz contrar, returnează c. Funcția tolower_l() îndeplinește aceeași sarcină, dar utilizează configurația regională la care se face referire în gestionarul locale.

Dacă c nu este nici o valoare unsigned char, nici EOF, comportamentul acestor funcții este nedefinit.

Comportamentul lui toupper_l() și tolower_l() este nedefinit dacă locale este obiectul de parametru regional special LC_GLOBAL_LOCALE (a se vedea duplocale(3)) sau dacă nu este un gestionar de obiect de parametru regional valid.

VALOAREA RETURNATĂ

Valoarea returnată este cea a literei convertite sau c în cazul în care conversia nu a fost posibilă.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
toupper(), tolower(), toupper_l(), tolower_l() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.
POSIX.1-2008.

ISTORIC

C89, 4.3BSD, POSIX.1-2001.
POSIX.1-2008.

NOTE

Standardele prevăd că argumentul c pentru aceste funcții este fie EOF, fie o valoare reprezentabilă în tipul unsigned char. În cazul în care argumentul c este de tipul char, acesta trebuie să fie transformat în unsigned char, ca în exemplul următor:


char c;
...
res = toupper((unsigned char) c);

Acest lucru este necesar deoarece char poate fi echivalentul signed char, caz în care un octet în care bitul de sus este activat ar fi extins cu semnul la conversia în int, rezultând o valoare care se află în afara intervalului unsigned char.

Detaliile care constituie o literă majusculă sau minusculă depind de configurația regională. De exemplu, valoarea implicită "C" a configurației regionale nu cunoaște literele „umlaut” (cu diacritice), astfel încât nu se face nicio conversie pentru acestea.

În unele limbi, există litere minuscule care nu au corespondent în majusculă; un exemplu este reprezentat de litera germană „ß” („s” acut).

CONSULTAȚI ȘI

isalpha(3), newlocale(3), setlocale(3), towlower(3), towupper(3), uselocale(3), locale(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01