Scroll to navigation

wcsnlen(3) Library Functions Manual wcsnlen(3)

NUME

wcsnlen - determină lungimea unui șir de caractere late de dimensiune fixă

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#include <wchar.h>
size_t wcsnlen(const wchar_t s[.maxlen], size_t maxlen);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

wcsnlen():


Începând cu glibc 2.10
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Înainte de glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

DESCRIERE

Funcția wcsnlen() este echivalentul în caractere late al funcției strnlen(3). Aceasta returnează numărul de caractere late din șirul de caractere indicat de s, fără a include caracterul lat null de terminare (L'\0'), dar cu cel mult maxlen caractere late (notă: acest parametru nu este un număr de octeți). În acest fel, wcsnlen() analizează numai primele maxlen caractere late din s și niciodată dincolo de s[maxlen-1].

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția wcsnlen() returnează wcslen(s), dacă acesta este mai mic decât maxlen, sau maxlen dacă nu există nici un caracter lat null printre primele maxlen caractere late indicate de s.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcsnlen() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

glibc 2.1.

CONSULTAȚI ȘI

strnlen(3), wcslen(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)