Scroll to navigation

strnlen(3) Library Functions Manual strnlen(3)

NUME

strnlen - determină lungimea unui șir de dimensiuni fixe

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#include <string.h>
size_t strnlen(const char s[.maxlen], size_t maxlen);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

strnlen():


Începând cu glibc 2.10
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Înainte de glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

DESCRIERE

Funcția strnlen() returnează numărul de octeți din șirul indicat de s, excluzând octetul null de terminare ('\0'), dar cel mult maxlen. În acest fel, strnlen() se uită numai la primele maxlen caractere din șirul indicat de s și niciodată dincolo de s[maxlen-1].

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția strnlen() returnează strlen(s), dacă acesta este mai mic decât maxlen, sau maxlen dacă nu există o terminație nulă ('\0') printre primele maxlen caractere indicate de s.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
strnlen() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2008.

CONSULTAȚI ȘI

strlen(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)