Scroll to navigation

UNIQ(1) Comenzi utilizator UNIQ(1)

NUME

uniq - raportează sau omite liniile repetate

REZUMAT

uniq [OPȚIUNE]... [INTRARE [IEȘIRE]]

DESCRIERE

Filtrează liniile adiacente care se potrivesc din INTRARE (sau intrarea standard), scriind rezultatul la IEȘIRE (sau ieșirea standard).

Fără opțiuni, liniile care se potrivesc sunt îmbinate la prima ocurență.

Argumentele obligatorii pentru opțiunile lungi sunt de asemenea obligatorii pentru opțiunile scurte.

prefixează liniile după numărul de ocurențe
afișează doar linii duplicate, câte una pentru fiecare grup
afișează toate liniile duplicate
ca -D, dar permite separarea grupurilor cu o linie goală; METODA={none(implicit), prepend, separate)
evită compararea primelor N câmpuri
afișează toate elementele, separând grupurile cu o linie goală; METODA={separate(implicit), prepend, append, both}
ignoră diferențele între majuscule și minuscule când compară
evită compararea primelor N caractere
afișează doar liniile unice
delimitatorul de linie este NUL, nu linie nouă
nu compară mai mult de N caractere în linii
afișează acest mesaj de ajutor și iese
afișează informațiile despre versiune și iese

Un câmp este o serie de spații libere (de obicei spații și/sau tabulatoare), apoi caractere care nu sunt goale. Câmpurile dinaintea caracterelor sunt omise.

Notă: «uniq» nu detectează liniile repetate decât dacă acestea sunt adiacente. Poate doriți să sortați mai întâi intrarea sau să utilizați «sort -u» fără «uniq».

AUTOR

Scris de Richard M. Stallman și David MacKenzie.

RAPORTAREA ERORILOR

Ajutor online GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Raportați orice erori de traducere la: <https://translationproject.org/team/ro.html>

DREPTURI DE AUTOR

Drepturi de autor © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Acesta este software liber: sunteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

CONSULTAȚI ȘI

comm(1), join(1), sort(1)

Documentația completă este disponibilă la <https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
sau local rulând comanda: «info '(coreutils) uniq invocation'»

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

ianuarie 2024 GNU coreutils 9.4