Scroll to navigation

putpwent(3) Library Functions Manual putpwent(3)

NUME

putpwent - scrie o intrare în fișierul de parole

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
int putpwent(const struct passwd *restrict p, FILE *restrict stream);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

putpwent():


Începând cu glibc 2.19:
_DEFAULT_SOURCE
glibc 2.19 și versiunile anterioare:
_SVID_SOURCE

DESCRIERE

Funcția putpwent() scrie o intrare de parolă din structura p în fișierul asociat cu stream.

Structura passwd este definită în <pwd.h> după cum urmează:


struct passwd {

char *pw_name; /* numele utilizatorului */
char *pw_passwd; /* parola utilizatorului */
uid_t pw_uid; /* identificatorul utilizatorului */
gid_t pw_gid; /* identificatorul grupului */
char *pw_gecos; /* numele real al utilizatorului */
char *pw_dir; /* directorul personal „acasă” */
char *pw_shell; /* programul shell */ };

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția putpwent() returnează 0 în caz de succes. În caz de eșec, aceasta returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

Argument nevalid (NULL) dat.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
putpwent() Siguranța firelor MT-Safe locale

STANDARDE

Niciunul.

ISTORIC

SVr4.

CONSULTAȚI ȘI

endpwent(3), fgetpwent(3), getpw(3), getpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), setpwent(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01