Scroll to navigation

getpwent(3) Library Functions Manual getpwent(3)

NUME

getpwent, setpwent, endpwent - obține intrarea din fișierul de parole

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwent(void);
void setpwent(void);
void endpwent(void);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

getpwent(), setpwent(), endpwent():


_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Funcția getpwent() returnează un indicator către o structură care conține câmpurile defalcate ale unei înregistrări din baza de date de parole (de exemplu, fișierul local de parole /etc/passwd, NIS și LDAP). Prima dată când este apelată getpwent(), aceasta returnează prima intrare; ulterior, returnează intrări succesive.

Funcția setpwent() revine la începutul bazei de date cu parole.

Funcția endpwent() este utilizată pentru a închide baza de date cu parole după ce a fost efectuată întreaga procesare.

Structura passwd este definită în <pwd.h> după cum urmează:


struct passwd {

char *pw_name; /* numele utilizatorului */
char *pw_passwd; /* parola utilizatorului */
uid_t pw_uid; /* identificatorul utilizatorului */
gid_t pw_gid; /* identificatorul grupului */
char *pw_gecos; /* informații despre utilizator */
char *pw_dir; /* directorul personal „acasă” */
char *pw_shell; /* programul shell */ };

Pentru mai multe informații despre câmpurile acestei structuri, consultați passwd(5).

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția getpwent() returnează un indicator către o structură passwd sau NULL dacă nu mai există intrări sau dacă s-a produs o eroare. În cazul în care apare o eroare, errno este configurată pentru a indica eroarea. Dacă se dorește verificarea lui errno după apel, aceasta trebuie să fie stabilită la zero înainte de apel.

Valoarea de returnare poate indica o zonă statică și poate fi suprascrisă de apelurile ulterioare la getpwent(), getpwnam(3) sau getpwuid(3); (nu pasați indicatorul returnat la free(3)).

ERORI-IEȘIRE

A fost captat un semnal; a se vedea signal(7).
Eroare de In/Ieș.
Limita per proces a numărului de descriptori de fișiere deschise a fost atinsă.
Limita la nivel de sistem a numărului total de fișiere deschise a fost atinsă.
Memorie insuficientă pentru alocarea structurii passwd.
Spațiul de memorie tampon furnizat este insuficient.

FIȘIERE

/etc/passwd
fișierul local al bazei de date de parole

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getpwent() Siguranța firelor MT-Unsafe race:pwent race:pwentbuf locale
setpwent(), endpwent() Siguranța firelor MT-Unsafe race:pwent locale

În tabelul de mai sus, pwent din race:pwent semnifică faptul că, dacă oricare dintre funcțiile setpwent(), getpwent() sau endpwent() sunt utilizate în paralel în diferite fire de execuție ale unui program, pot apărea situații de competiție de date.

VERSIUNI

Câmpul pw_gecos nu este specificat în POSIX, dar este prezent în majoritatea implementărilor.

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

CONSULTAȚI ȘI

fgetpwent(3), getpw(3), getpwent_r(3), getpwnam(3), getpwuid(3), putpwent(3), passwd(5)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01