Scroll to navigation

pthread_sigmask(3) Library Functions Manual pthread_sigmask(3)

NUME

pthread_sigmask - examinează și schimbă masca semnalelor blocate

BIBLIOTECA

Biblioteca de fire de execuție POSIX (libpthread, -lpthread)

SINOPSIS

#include <signal.h>
int pthread_sigmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

pthread_sigmask():


_POSIX_C_SOURCE >= 199506L || _XOPEN_SOURCE >= 500

DESCRIERE

Funcția pthread_sigmask() este la fel ca sigprocmask(2), cu diferența că utilizarea sa în programele cu mai multe fire este specificată în mod explicit de POSIX.1. Alte diferențe sunt notate în această pagină.

Pentru o descriere a argumentelor și a modului de funcționare a acestei funcții, a se vedea sigprocmask(2).

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, pthread_sigmask() returnează 0; în caz de eroare, returnează un număr de eroare.

ERORI-IEȘIRE

A se vedea sigprocmask(2).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
pthread_sigmask() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001.

NOTE

Un nou fir moștenește o copie a măștii de semnal a creatorului său.

Funcția glibc pthread_sigmask() ignoră în tăcere încercările de a bloca cele două semnale în timp real care sunt utilizate în mod intern de către implementarea firelor NPTL. A se vedea nptl(7) pentru detalii.

EXEMPLE

Programul de mai jos blochează unele semnale în firul principal și apoi creează un fir dedicat pentru a prelua aceste semnale prin sigwait(3). Următoarea sesiune shell demonstrează utilizarea sa:


$ ./a.out &
[1] 5423
$ kill -QUIT %1
Firul de gestionare a semnalelor a primit semnalul 3
$ kill -USR1 %1
Firul de gestionare a semnalelor a primit semnalul 10
$ kill -TERM %1
[1]+  Terminat              ./a.out

Sursa programului

#include <errno.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
/* Funcții simple de gestionare a erorilor */
#define handle_error_en(en, msg) \

do { errno = en; perror(msg); exit(EXIT_FAILURE); } while (0) static void * sig_thread(void *arg) {
sigset_t *set = arg;
int s, sig;
for (;;) {
s = sigwait(set, &sig);
if (s != 0)
handle_error_en(s, "sigwait");
printf("Firul de gestionare a semnalelor a primit semnalul %d\n", sig);
} } int main(void) {
pthread_t thread;
sigset_t set;
int s;
/* Blochează SIGQUIT și SIGUSR1; alte fire create de main()
vor moșteni o copie a măștii de semnal. */
sigemptyset(&set);
sigaddset(&set, SIGQUIT);
sigaddset(&set, SIGUSR1);
s = pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
if (s != 0)
handle_error_en(s, "pthread_sigmask");
s = pthread_create(&thread, NULL, &sig_thread, &set);
if (s != 0)
handle_error_en(s, "pthread_create");
/* Firul principal continuă să creeze alte fire și/sau să facă
alte lucrări. */
pause(); /* Pauză fictivă pentru a putea testa programul */ }

CONSULTAȚI ȘI

sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), pthread_attr_setsigmask_np(3), pthread_create(3), pthread_kill(3), sigsetops(3), pthreads(7), signal(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)