Scroll to navigation

mq_send(3) Library Functions Manual mq_send(3)

NUME

mq_send, mq_timedsend - trimite un mesaj la o coadă de mesaje

BIBLIOTECA

Biblioteca de timp real (librt, -lrt)

REZUMAT

#include <mqueue.h>
int mq_send(mqd_t mqdes, const char msg_ptr[.msg_len],
       size_t msg_len, unsigned int msg_prio);
#include <time.h>
#include <mqueue.h>
int mq_timedsend(mqd_t mqdes, const char msg_ptr[.msg_len],
       size_t msg_len, unsigned int msg_prio,
       const struct timespec *abs_timeout);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

mq_timedsend():


_POSIX_C_SOURCE >= 200112L

DESCRIERE

mq_send() adaugă mesajul indicat de msg_ptr la coada de așteptare a mesajelor la care face referire descriptorul cozii de așteptare a mesajelor mqdes. Argumentul msg_len specifică lungimea mesajului indicat de msg_ptr; această lungime trebuie să fie mai mică sau egală cu atributul mq_msgsize al cozii de așteptare. Sunt permise mesajele cu lungime zero.

Argumentul msg_prio este un număr întreg nenegativ care specifică prioritatea acestui mesaj. Mesajele sunt plasate în coada de așteptare în ordinea descrescătoare a priorității, mesajele mai noi cu aceeași prioritate fiind plasate după mesajele mai vechi cu aceeași prioritate. A se vedea mq_overview(7) pentru detalii privind intervalul de prioritate a mesajelor.

Dacă coada de mesaje este deja plină (adică numărul de mesaje din coadă este egal cu atributul mq_maxmsg al cozii), atunci, în mod implicit, mq_send() se blochează până când devine disponibil suficient spațiu pentru a permite ca mesajul să fie pus în coadă sau până când apelul este întrerupt de un gestionar de semnal. În cazul în care fanionul O_NONBLOCK este activat pentru descrierea cozii de mesaje, atunci apelul eșuează imediat cu eroarea EAGAIN.

mq_timedsend() se comportă la fel ca mq_send(), cu excepția faptului că, dacă coada de așteptare este plină, iar fanionul O_NONBLOCK nu este activat pentru descrierea cozii de așteptare a mesajelor, atunci abs_timeout indică o structură care specifică cât timp se va bloca apelul. Această valoare este un timp de așteptare absolut în secunde și nanosecunde de la Epoca, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC), specificat într-o structură timespec(3).

În cazul în care coada de așteptare a mesajelor este plină, iar timpul de așteptare a expirat deja în momentul apelului, mq_timedsend() returnează imediat.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, mq_send() și mq_timedsend() returnează zero; în caz de eroare, se returnează -1, cu errno configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

Coada de așteptare a fost plină, iar fanionul O_NONBLOCK a fost configurat pentru descrierea cozii de așteptare a mesajelor la care face referire mqdes.
Descriptorul specificat în mqdes nu a fost valid sau nu era deschis pentru scriere.
Apelul a fost întrerupt de un gestionar de semnal; a se vedea signal(7).
Apelul s-a blocat, iar abs_timeout a fost nevalid, fie pentru că tv_sec a fost mai mic decât zero, fie pentru că tv_nsec a fost mai mic decât zero sau mai mare decât 1000 de milioane.
msg_len a fost mai mare decât atributul mq_msgsize al cozii de așteptare a mesajelor.
Apelul s-a întrerupt înainte de a putea fi transferat un mesaj.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
mq_send(), mq_timedsend() Siguranța firelor MT-Safe

VERSIUNI

În Linux, mq_timedsend() este un apel de sistem, iar mq_send() este o funcție de bibliotecă suprapusă peste acest apel de sistem.

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001.

CONSULTAȚI ȘI

mq_close(3), mq_getattr(3), mq_notify(3), mq_open(3), mq_receive(3), mq_unlink(3), timespec(3), mq_overview(7), time(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01