Scroll to navigation

mq_receive(3) Library Functions Manual mq_receive(3)

NUME

mq_receive, mq_timedreceive - primește un mesaj de la o coadă de mesaje

BIBLIOTECA

Biblioteca de timp real (librt, -lrt)

REZUMAT

#include <mqueue.h>
ssize_t mq_receive(mqd_t mqdes, char msg_ptr[.msg_len],
          size_t msg_len, unsigned int *msg_prio);
#include <time.h>
#include <mqueue.h>
ssize_t mq_timedreceive(mqd_t mqdes, char *restrict msg_ptr[.msg_len],
          size_t msg_len, unsigned int *restrict msg_prio,
          const struct timespec *restrict abs_timeout);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

mq_timedreceive():


_POSIX_C_SOURCE >= 200112L

DESCRIERE

mq_receive() elimină cel mai vechi mesaj cu cea mai mare prioritate din coada de așteptare a mesajelor la care se face referire prin descriptorul cozii de așteptare a mesajelor mqdes și îl plasează în memoria tampon indicată de msg_ptr. Argumentul msg_len specifică dimensiunea tamponului indicat de msg_ptr; aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu atributul mq_msgsize al cozii de așteptare (a se vedea mq_getattr(3)). În cazul în care msg_prio nu este NULL, atunci memoria tampon către care indică este utilizată pentru a returna prioritatea asociată mesajului primit.

Dacă coada de mesaje este goală, atunci, în mod implicit, mq_receive() se blochează până când un mesaj devine disponibil sau până când apelul este întrerupt de un gestionar de semnal. În cazul în care indicatorul O_NONBLOCK este activat pentru descrierea cozii de mesaje, atunci apelul eșuează imediat cu eroarea EAGAIN.

mq_timedreceive() se comportă la fel ca și mq_receive(), cu excepția faptului că, dacă coada este goală și dacă fanionul O_NONBLOCK nu este activat pentru descrierea cozii de mesaje, atunci abs_timeout indică o structură care specifică cât timp se va bloca apelul. Această valoare este un timp de așteptare absolut în secunde și nanosecunde de la Epocă, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC), specificat într-o structură timespec(3).

În cazul în care nu este disponibil niciun mesaj, iar timpul de așteptare a expirat deja în momentul apelului, mq_timedreceive() returnează imediat.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, mq_receive() și mq_timedreceive() returnează numărul de octeți din mesajul primit; în caz de eroare, se returnează -1, cu errno configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

Coada de așteptare era goală, iar fanionul O_NONBLOCK a fost activat pentru descrierea cozii de așteptare a mesajelor la care face referire mqdes.
Descriptorul specificat în mqdes a fost nevalid sau nu a fost deschis pentru citire.
Apelul a fost întrerupt de un gestionar de semnal; a se vedea signal(7).
Apelul s-a blocat, iar abs_timeout a fost nevalid, fie pentru că tv_sec a fost mai mic decât zero, fie pentru că tv_nsec a fost mai mic decât zero sau mai mare decât 1000 de milioane.
msg_len a fost mai mică decât atributul mq_msgsize al cozii de mesaje.
Apelul s-a întrerupt înainte de a putea fi transferat un mesaj.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
mq_receive(), mq_timedreceive() Siguranța firelor MT-Safe

VERSIUNI

În Linux, mq_timedreceive() este un apel de sistem, iar mq_receive() este o funcție de bibliotecă suprapusă peste acest apel de sistem.

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001.

CONSULTAȚI ȘI

mq_close(3), mq_getattr(3), mq_notify(3), mq_open(3), mq_send(3), mq_unlink(3), timespec(3), mq_overview(7), time(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01