Scroll to navigation

mblen(3) Library Functions Manual mblen(3)

NUME

mblen - determină numărul de octeți din următorul caracter multioctet

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <stdlib.h>
int mblen(const char s[.n], size_t n);

DESCRIERE

Dacă s nu este NULL, funcția mblen() inspectează cel mult n octeți din șirul multioctet începând de la s și extrage următorul caracter multioctet complet. Aceasta utilizează o stare de conversie anonimă statică cunoscută numai de funcția mblen(). În cazul în care caracterul multioctet nu este caracterul lat nul, se returnează numărul de octeți care au fost consumați din s. În cazul în care caracterul multioctet este un caracter lat null, se returnează 0.

În cazul în care n octeți care încep la s nu conțin un caracter multioctet complet, mblen() returnează -1. Acest lucru se poate întâmpla chiar dacă n este mai mare sau egal cu MB_CUR_MAX, în cazul în care șirul multioctet conține secvențe de deplasare redundante.

În cazul în care șirul multioctet care începe la s conține o secvență multioctet nevalidă înainte de următorul caracter complet, mblen() returnează, de asemenea, -1.

Dacă s este NULL, funcția mblen() reinițiază starea de conversie, cunoscută doar de această funcție, la starea inițială și returnează un număr diferit de zero dacă codificarea are o stare de conversie non-trivială sau zero dacă codificarea este fără stare.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția mblen() returnează numărul de octeți analizați din secvența multioctet care începe la s, dacă a fost recunoscut un caracter lat diferit de cel null. Aceasta returnează 0, în cazul în care a fost recunoscut un caracter lat null. Returnează -1, în cazul în care a fost întâlnită o secvență multioctet nevalidă sau dacă nu a putut analiza un caracter multioctet complet.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
mblen() Siguranța firelor MT-Unsafe race

VERSIUNI

Funcția mbrlen(3) oferă o interfață mai bună pentru aceeași funcționalitate.

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

NOTE

Comportamentul lui mblen() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

CONSULTAȚI ȘI

mbrlen(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01