Scroll to navigation

mbrlen(3) Library Functions Manual mbrlen(3)

NUME

mblen - determină numărul de octeți din următorul caracter multioctet

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wchar.h>
size_t mbrlen(const char s[restrict .n], size_t n,
              mbstate_t *restrict ps);

DESCRIERE

Funcția mbrlen() inspectează cel mult n octeți din șirul multioctet începând de la s și extrage următorul caracter multioctet complet. Aceasta actualizează starea de conversie *ps. În cazul în care caracterul multioctet nu este caracterul lat null, se returnează numărul de octeți care au fost consumați din s. În cazul în care caracterul multioctet este un caracter lat null, se restabilește starea de conversie *ps la starea inițială și se returnează 0.

În cazul în care n octeți care încep la s nu conțin un caracter multioctet complet, mbrlen() returnează (size_t) -2. Acest lucru se poate întâmpla chiar dacă n >= MB_CUR_MAX, dacă șirul multioctet conține secvențe de deplasare redundante.

Dacă șirul multioctet care începe la s conține o secvență multioctet nevalidă înainte de următorul caracter complet, mbrlen() returnează (size_t) -1 și stabilește errno la EILSEQ. În acest caz, efectele asupra lui *ps sunt nedefinite.

Dacă ps este NULL, se utilizează în schimb o stare statică anonimă cunoscută doar de funcția mbrlen().

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția mbrlen() returnează numărul de octeți analizați din secvența multioctet care începe la s, dacă a fost recunoscut un caracter lat diferit de null. Aceasta returnează 0, în cazul în care a fost recunoscut un caracter lat null. Aceasta returnează (size_t) -1 și configurează errno la EILSEQ, în cazul în care a fost întâlnită o secvență multioctet nevalidă. Se returnează (size_t) -2 dacă nu a putut analiza un caracter multioctet complet, ceea ce înseamnă că n ar trebui să fie mărit.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
mbrlen() Siguranța firelor MT-Unsafe race:mbrlen/!ps

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

NOTE

Comportamentul lui mbrlen() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

CONSULTAȚI ȘI

mbrtowc(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01