Scroll to navigation

lrint(3) Library Functions Manual lrint(3)

NUME

lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
long lrint(double x);
long lrintf(float x);
long lrintl(long double x);
long long llrint(double x);
long long llrintf(float x);
long long llrintl(long double x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

Toate funcțiile prezentate mai sus:


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

DESCRIERE

Aceste funcții își rotunjesc argumentul la cea mai apropiată valoare întreagă, utilizând direcția de rotunjire curentă (a se vedea fesetround(3)).

Rețineți că, spre deosebire de familia de funcții rint(3), tipul de returnare al acestor funcții diferă de cel al argumentelor lor.

VALOAREA RETURNATĂ

Aceste funcții returnează valoarea întreagă rotunjită.

Dacă x este un NaN („Not a Number”, nu este un număr) sau un infinit, sau dacă valoarea rotunjită este prea mare pentru a fi stocată într-un long (long long în cazul funcțiilor ll*), apare o eroare de domeniu, iar valoarea de returnare este nespecificată.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

Se declanșează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).

Aceste funcții nu configurează errno.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
lrint(), lrintf(), lrintl(), llrint(), llrintf(), llrintl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

CONSULTAȚI ȘI

ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01