Scroll to navigation

log1p(3) Library Functions Manual log1p(3)

NUME

log1p, log1pf, log1pl - logaritmul lui 1 plus argumentul

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
double log1p(double x);
float log1pf(float x);
long double log1pl(long double x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

log1p():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

log1pf(), log1pl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții returnează o valoare echivalentă cu


log (1 + x)

Rezultatul este calculat într-un mod care este precis chiar dacă valoarea lui x este aproape de zero.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, aceste funcții returnează logaritmul natural al (1 + x).

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este infinit pozitiv, se returnează infinit pozitiv.

Dacă x este -1, se produce o eroare de polaritate, iar funcțiile returnează -HUGE_VAL, -HUGE_VALF sau -HUGE_VALL, respectiv -HUGE_VALL.

Dacă x este mai mic decât -1 (inclusiv infinitul negativ), apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN (nu este un număr).

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM (dar vedeți secțiunea ERORI). Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).
errno este configurată la ERANGE (dar vedeți secțiunea ERORI). Se generează o excepție de împărțire la zero în virgulă mobilă (FE_DIVBYZERO).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
log1p(), log1pf(), log1pl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001.

ERORI

Înainte de glibc 2.22, implementarea glibc nu stabilea errno la EDOM atunci când se producea o eroare de domeniu.

Înainte de glibc 2.22, implementarea glibc nu stabilea errno la ERANGE atunci când se producea o eroare de interval.

CONSULTAȚI ȘI

exp(3), expm1(3), log(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01