Scroll to navigation

log10(3) Library Functions Manual log10(3)

NUME

log10, log10f, log10l - funcție logaritmică în baza 10

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

SINOPSIS

#include <math.h>
double log10(double x);
float log10f(float x);
long double log10l(long double x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

log10f(), log10l():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții returnează logaritmul în baza 10 al lui x.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, aceste funcții returnează logaritmul în baza 10 al lui x.

Pentru cazuri speciale, inclusiv atunci când x este 0, 1, negativ, infinit sau nu este un număr („Not a Number”: NaN), a se vedea log(3).

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pentru o discuție privind erorile care pot apărea pentru aceste funcții, a se vedea log(3).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
log10(), log10f(), log10l() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

CONSULTAȚI ȘI

cbrt(3), clog10(3), exp10(3), log(3), log2(3), sqrt(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)