Scroll to navigation

iswblank(3) Library Functions Manual iswblank(3)

NUME

iswblank - testează dacă caracterul lat este un spațiu în alb

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wctype.h>
int iswblank(wint_t wc);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

iswblank():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

DESCRIERE

Funcția iswblank() este echivalentul în caractere late al funcției isblank(3). Aceasta testează dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „blank”.

Clasa de caractere late „blank” este o subclasă a clasei de caractere late „space”.

Fiind o subclasă a clasei de caractere late „space”, clasa de caractere late „blank” este disjunsă din clasa de caractere late „graph” și, prin urmare, de asemenea, disjunsă de subclasele sale „alnum”, „alpha”, „upper” , „lower”, „digit”, „xdigit”, „punct”.

Clasa de caractere late „blank” conține întotdeauna cel puțin caracterul spațiu și caracterul de control '\t'.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția iswblank() returnează o valoare diferită de zero dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „blank”. În caz contrar, se returnează zero.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
iswblank() Siguranța firelor MT-Safe locale

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001.

NOTE

Comportamentul lui iswblank() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

CONSULTAȚI ȘI

isblank(3), iswctype(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01