Scroll to navigation

bdflush(2) System Calls Manual bdflush(2)

NUME

bdflush - pornește, golește sau reglează demonul buffer-dirty-flush

SINOPSIS

#include <sys/kdaemon.h>
[[depreciat]] int bdflush(int func, long *address);
[[depreciat]] int bdflush(int func, long data);

DESCRIERE

Notă: Începând cu Linux 2.6, acest apel de sistem este depreciat și nu mai face nimic. Este probabil să dispară cu totul într-o versiune viitoare a nucleului. În prezent, sarcina efectuată de bdflush() este gestionată de firul nucleului pdflush.

bdflush() pornește, golește sau reglează demonul buffer-dirty-flush. Numai un proces privilegiat (unul cu capacitatea CAP_SYS_ADMIN) poate apela bdflush().

Dacă func este negativ sau 0 și nu a fost pornit niciun demon, atunci bdflush() intră în codul demonului și nu mai revine niciodată.

Dacă func este 1, unele memorii tampon modificate sunt scrise pe disc.

Dacă func este 2 sau mai mare și este par (bitul de jos este 0), atunci address este adresa unui cuvânt lung, iar parametrul de reglare numerotat (func-2)/2 este returnat apelantului la acea adresă.

Dacă func este 3 sau mai mare și este impar (bitul inferior este 1), atunci data este un cuvânt lung, iar nucleul stabilește parametrul de reglare numerotat (func-3)/2 la această valoare.

Setul de parametri, valorile și intervalele valide ale acestora sunt definite în fișierul sursă al nucleului Linux fs/buffer.c.

VALOAREA RETURNATĂ

Dacă func este negativ sau 0 și demonul pornește cu succes, bdflush() nu se întoarce niciodată. În caz contrar, valoarea de returnare este 0 în caz de succes și -1 în caz de eșec, cu errno configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

S-a încercat introducerea codului demon după ce a intrat deja un alt proces.
address semnalează în afara spațiului de adrese accesibil.
S-a încercat citirea sau scrierea unui număr de parametru nevalid sau scrierea unei valori nevalide pentru un parametru.
Apelantul nu are capacitatea CAP_SYS_ADMIN.

STANDARDE

Linux.

ISTORIC

Începând cu glibc 2.23, glibc nu mai acceptă acest apel de sistem învechit.

CONSULTAȚI ȘI

sync(1), fsync(2), sync(2)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)