Scroll to navigation

acos(3) Library Functions Manual acos(3)

NUME

acos, acosf, acosl - funcția arc cosinus

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

SINOPSIS

#include <math.h>
double acos(double x);
float acosf(float x);
long double acosl(long double x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

acosf(), acosl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții calculează arcul cosinus al lui x; aceasta este valoarea al cărei cosinus este x.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, aceste funcții returnează arccosinusul lui x în radiani; valoarea returnată este cuprinsă în intervalul [0, pi].

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este +1, se returnează +0.

Dacă x este infinit pozitiv sau infinit negativ, apare o eroare de domeniu și se returnează „nu este un număr” („Not a Number”: NaN).

Dacă x se află în afara intervalului [-1, 1], apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM. Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
acos(), acosf(), acosl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu C89, SVr4, 4.3BSD.

CONSULTAȚI ȘI

asin(3), atan(3), atan2(3), cacos(3), cos(3), sin(3), tan(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)