Scroll to navigation

cacos(3) Library Functions Manual cacos(3)

NUME

cacos, cacosf, cacosl - cosinus de arc complex

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

SINOPSIS

#include <complex.h>
double complex cacos(double complex z);
float complex cacosf(float complex z);
long double complex cacosl(long double complex z);

DESCRIERE

Aceste funcții calculează cosinusul arcului complex al lui z. Dacă y = cacos(z), atunci z = ccos(y). Partea reală a lui y se alege în intervalul [0,pi].

Una dintre ele este:


cacos(z) = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z))

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
cacos(), cacosf(), cacosl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

EXEMPLE

/* Editare legături cu „-lm” */
#include <complex.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{

double complex z, c, f;
double complex i = I;
if (argc != 3) {
fprintf(stderr, "Utilizare: %s <real> <imag>\n", argv[0]);
exit(EXIT_FAILURE);
}
z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;
c = cacos(z);
printf("cacos() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));
f = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z));
printf("formula = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));
exit(EXIT_SUCCESS); }

CONSULTAȚI ȘI

ccos(3), clog(3), complex(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)