Scroll to navigation

UNAME(1) Polecenia użytkownika UNAME(1)

NAZWA

uname - wyświetla informacje o systemie

SKŁADNIA

uname [OPCJA]...

OPIS

Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją -s.

wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym, że wynik opcji -p i -i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany
wyświetla nazwę jądra
wyświetla sieciową nazwę systemu
wyświetla numer wydania jądra
wyświetla wersję jądra
wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera
wyświetla typ procesora (nieprzenośne)
wyświetla platformę sprzętową (nieprzenośne)
wyświetla system operacyjny
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

arch(1), uname(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uname invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2024 GNU coreutils 9.5