Scroll to navigation

TRUNCATE(1) Polecenia użytkownika TRUNCATE(1)

NAZWA

truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

SKŁADNIA

truncate OPCJA... PLIK...

OPIS

Zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

Jeśli podany PLIK nie istnieje, jest tworzony.

Jeśli PLIK jest większy od określonego rozmiaru, nadmiarowe dane są tracone. Jeżeli jest krótszy, jest powiększany, a dodatkowa część (dziura) jest wypełniana bajtami zerowymi.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

nie tworzy żadnych plików
traktuje ROZMIAR jako liczbę bloków wejścia/wyjścia, a nie bajtów
używa rozmiaru PLIKU-WZORC
ustawia lub dopasowuje rozmiar pliku według ROZMIARU bajtów
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

ROZMIAR może zostać również poprzedzony jednym z następujących znaków modyfikujących: + - zwiększ o, - zmniejsz o, < nie więcej niż, > nie mniej niż, / zaokrągl w dół do wielokrotności, % zaokrągl w górę do wielokrotności.

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) truncate invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4