Scroll to navigation

CSPLIT(1) Polecenia użytkownika CSPLIT(1)

NAZWA

csplit - dzieli plik na części według wierszy kontekstu

SKŁADNIA

csplit [OPCJA]... PLIK WZORZEC...

OPIS

Wypisuje części PLIKU rozdzielone WZORCEM/WZORCAMI do plików "xx00", "xx01", ..., i wyświetla liczbę bajtów każdej części na standardowe wyjście.

Czyta standardowe wejście, jeśli PLIKIEM jest -.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

używa FORMATU sprintf zamiast %02d
używa PRZEDROSTKA zamiast "xx"
nie usuwa plików wyjściowych w przypadku wystąpienia błędów
pomija wiersze pasujące do WZORCA
używa podanej liczby cyfr zamiast 2
nie wyświetla rozmiaru plików wyjściowych
powstrzymuje tworzenie pustych plików wyjściowych
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Każdym WZORCEM może być:

kopiuje do podanego numeru wiersza (z jego wyłączeniem)
/WYR-REG/[PRZESUNIĘCIE]
kopiuje do pasującego wiersza (z jego wyłączeniem)
%WYR-REG%[PRZESUNIĘCIE]
pomija do pasującego wiersza (z jego wyłączeniem)
{LICZBA}
powtarza poprzedni wzorzec określoną liczbę razy
{*}
powtarza poprzedni wzorzec tyle razy, ile to możliwe

PRZESUNIĘCIE wiersza jest liczbą opcjonalnie poprzedzoną znakiem + lub -.

AUTOR

Napisane przez Stuarta Kempa i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) csplit invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2024 GNU coreutils 9.5