Scroll to navigation

CSPLIT(1) Brugerkommandoer CSPLIT(1)

NAVN

csplit - opdel en fil i sektioner bestemt af kontekstlinjer

SYNOPSIS

csplit [FLAG]... FIL MØNSTER...

BESKRIVELSE

Udskriv dele af FIL adskilt af MØNSTER til filerne "xx01", "xx02", ..., og vis antal byte for hver del på standard-ud.

Læs standard-ind hvis FIL er -

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

brug sprintf-FORMAT i stedet for %02d
brug PRÆFIKS i stedet for "xx"
fjern ikke udfiler ved fejl
undertryk linjerne der matcher MØNSTER
brug angivet antal cifre i stedet for 2
vis ikke størrelsen af udfilerne
undertryk tomme resultatfiler
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Hvert MØNSTER kan være:

kopier frem til, men ikke med, angivet linjenummer
/REGUDT/[POSITION]
kopier frem til, men ikke med, en matchende linje
%REGUDT%[POSITION]
hop frem til, men ikke med, en matchende linje
{HELTAL}
gentag forrige mønster så mange gange som angivet
{*}
gentag forrige mønster så mange gange som muligt

En linje-FORSKYDNING er et heltal valgfrit foranstillet med »+« eller »-«

FORFATTER

Skrevet af Stuart Kemp og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) csplit invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

April 2024 GNU coreutils 9.5