Scroll to navigation

TEST(1) Brukerkommandoer TEST(1)

NAVN

test - check file types and compare values

OVERSIKT

test UTTRYKK
test
[ UTTRYKK ]
[ ]
[ VALG

BESKRIVELSE

Avslutt med statusen som avgjøres av angitt UTTRYKK.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Hvis du ikke bruker et UTTRYKK, avslutter programmet med falsk verdi. UTTRYKKet er enten sant eller usant, og avgjør status. Det er i siste instans ett av følgende:

( UTTRYKK )
UTTRYKK er sant
! UTTRYKK
UTTRYKK er usant
både UTTRYKK1 og UTTRYKK2 er sanne
enten UTTRYKK1 eller UTTRYKK2 er sant
STRENGens lengde er ikke null
tilsvarer «-n STRENG»
STRENGens lengde er null
strengene er identiske
strengene er ikke identiske
HELTALL1 er identisk med HELTALL2
HELTALL1 er identisk med, eller større enn HELTALL2
HELTALL1 er høyere enn HELTALL2
HELTALL1 er lavere enn, eller identisk med HELTALL2
HELTALL1 er lavere enn HELTALL2
HELTALL1 er ikke identisk med HELTALL2
FIL1 og FIL2 har samme enhets- og inode-nummer
FIL1 er nyere (har senere endringstidspunkt) enn FIL2
FIL1 er eldre enn FIL2
FIL finnes, og er en blokk-spesialfil
FIL finnes, og er tegn-spesialfil
FIL finnes, og er en mappe
FIL finnes
FIL finnes, og er en vanlig fil
FIL finnes, og er tildelt gruppe-ID
FIL finnes, og eies av effektiv gruppe-ID
FIL finnes, og er en symbolsk lenke (tilsvarer -L)
FIL finnes, og er låst («sticky bit» er markert)
FIL finnes, og er en symbolsk lenke (tilsvarer -h)
FIL finnes og er blitt endret siden sist den ble lest
FIL finnes, og eies av effektiv bruker-ID
FIL finnes, og er et navngitt datarør
FILE exists and the user has read access
FIL finnes, og har en størrelse som er over null
FIL finnes, og er en sokkelfil
fildeskriptor FD er åpen i en terminal
FIL finnes, og «set-user-ID»-biten er valgt
FILE exists and the user has write access
FILE exists and the user has execute (or search) access

Alle FILrelaterte tester følger symbolske lenker, unntatt ved valg av -h og -L. Merk at parentestegn må vernes med skiftetegn (f.eks. med «\[u00BB]) i skall. HELTALLet kan også være «-l STRENG», som sjekker lengden på STRENGen.

MERK: Bruk av -a og -o er tvetydig. Bruk heller «test UTTR1 && test UTTR2» eller «test UTTR1 || test UTTR2».

MERK: «[» tar hensyn til valgene --help og --version, i motsetning til test. test behandler begge deler på samme måte som alle andre STRENGer som ikke er tomme.

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av test og/eller [, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Kevin Braunsdorf og Matthew Bradburn.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

access(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/test>
eller lokalt: info '(coreutils) test invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4