Scroll to navigation

TEE(1) Brukerkommandoer TEE(1)

NAVN

tee - read from standard input and write to standard output and files

OVERSIKT

tee [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Kopier standard inndata til hver FIL, og til standardutdata.

Legg til data i valgt(e) FIL(er), ikke overskriv noe.
Ignorer forstyrrelsessignal.
operate in a more appropriate MODE with pipes.
Velg oppførsel ved skrivefeil. Se MODUS nedenfor.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

MODUS bestemmer hvordan utdata-skrivefeil skal håndteres.

diagnotiser skrivefeil for alle typer utdata
warn-nopipe
diagnotiser skrivefeil for utdata som ikke er datarør
avslutt ved skrivefeil for alle typer utdata
exit-nopipe
avslutt ved skrivefeil for utdata som ikke er datarør

The default MODE for the -p option is 'warn-nopipe'. With "nopipe" MODEs, exit immediately if all outputs become broken pipes. The default operation when --output-error is not specified, is to exit immediately on error writing to a pipe, and diagnose errors writing to non pipe outputs.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Mike Parker, Richard M. Stallman og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
eller lokalt: info '(coreutils) tee invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4