Scroll to navigation

SHRED(1) Brukerkommandoer SHRED(1)

NAVN

shred - overwrite a file to hide its contents, and optionally delete it

OVERSIKT

shred [VALG]... FIL...

BESKRIVELSE

Overskriv valgt(e) FIL(er) flere ganger, slik at det blir vanskelig selv for svært kostbare gjenopprettingstjenester å finne igjen dataene.

Hvis FIL er «-», makuleres standardutdata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Endre tillatelser slik at overskriving blir mulig, hvis nødvendig.
Overskriv N antall ganger, i stedet for standard (3).
Hent vilkårlighetsdata fra FIL.
Makuler N antall byte (suffiks som f.eks. K, M, G kan brukes).
Forkort og fjern fil etter overskriving.
Likner -u, men lar deg kontrollere HVORDAN sletting skal utføres (se nedenfor).
Vis framdrift.
Ikke rund av filstørrelser opp til nærmeste hele blokk.
(dette er forvalgt for ikke-normale filer)
Overskriv med nuller til slutt for å skjule makulering.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove the files because it is common to operate on device files like /dev/hda, and those files usually should not be removed. The optional HOW parameter indicates how to remove a directory entry: 'unlink' => use a standard unlink call. 'wipe' => also first obfuscate bytes in the name. 'wipesync' => also sync each obfuscated byte to the device. The default mode is 'wipesync', but note it can be expensive.

ADVARSEL: shred forventer at filsystemer og maskinvare overskriver data direkte. Selv om dette er vanlig, finnes det mange plattformer som ikke fungerer slik. Sikkerhetskopier og speilenheter kan dessuten inneholde kopier som gjør det praktisk mulig å gjenopprette en makulert fil senere. Les bruksanvisninga for GNU coreutils for mer info.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Colin Plumb.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/shred>
eller lokalt: info '(coreutils) shred invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5