Scroll to navigation

PRINTF(1) Brukerkommandoer PRINTF(1)

NAVN

printf - format and print data

OVERSIKT

printf FORMAT [ARGUMENT]...
printf VALG

BESKRIVELSE

Skriv ut ARGUMENT(er) i valgt FORMAT, eller kjør med bestemt VALG:

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

FORMAT styrer utskriften som i C printf. Følgende sekvenser tolkes:

\"
hermetegn
\\
speilvendt skråstrek
alarm (BEL)
rettetast
ikke skriv ut noe mer
skiftetegn
skjemakilde
ny linje
linjeskift
horisontal tabulator
vertikal tabulator
byte med oktal verdi NNN (1 til 3 siffer)
byte med heksadesimal verdi HH (1 til 2 siffer)
Unicode (ISO/IEC 10646)-tegn med heksadesimalverdi HHHH (4 sifre)
Unicode-tegn med heksadesimalverdi HHHHHHHH (8 sifre)
%%
ett «%»-tegn
%b
ARGUMENT som en streng med tolkning av «\»-skiftetegn, bortsett fra oktale skiftetegn av typen «\0» eller «\0NNN»
%q
ARGUMENT skrives ut i et format som kan brukes som inndata i skall (ikke-utskrivbare tegn vernes med syntaksen POSIX $”)

og alt øvrig som samsvarer med C-formatet og slutter på en av bokstavene diouxXfeEgGcs, hvor ARGUMENTer tolkes før de kjøres. Variable bredder blir håndtert.

Your shell may have its own version of printf, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

printf(3)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/printf>
eller lokalt: info '(coreutils) printf invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5