Scroll to navigation

LN(1) Käyttäjän sovellukset LN(1)

NIMI

ln - tehdaan linkityksiä tiedostojen välillä

YLEISKATSAUS

ln [VALITSIN]... [-T] KOHDE LINKIN_NIMI
ln [VALITSIN]... KOHDE
ln [VALITSIN]... KOHDE... HAKEMISTO
ln [VALITSIN]... -t HAKEMISTO KOHDE...

KUVAUS

In the 1st form, create a link to TARGET with the name LINK_NAME. In the 2nd form, create a link to TARGET in the current directory. In the 3rd and 4th forms, create links to each TARGET in DIRECTORY. Create hard links by default, symbolic links with --symbolic. By default, each destination (name of new link) should not already exist. When creating hard links, each TARGET must exist. Symbolic links can hold arbitrary text; if later resolved, a relative link is interpreted in relation to its parent directory.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

varmuuskopioi jokainen olemassaoleva kohdetiedosto
kuten --backup, mutta ilman argumenttia
salli pääkäyttäjän yrittää hakemistojen kovalinkitystä (huom: todennäköisesti epäonnistuu järjestelmän rajoitusten vuoksi myös pääkäyttäjältä)
poista olemassaolevat kohdetiedostot
kysy ennen kohteiden poistamista
dereference TARGETs that are symbolic links
treat LINK_NAME as a normal file if it is a symbolic link to a directory
make hard links directly to symbolic links
with -s, create links relative to link location
tee symbolisia linkkejä kovien linkkien sijaan
syrjäytä tavanomainen varmuuskopion jälkiliite
anna HAKEMISTO, jonka alle linkit luodaan
käsittele LINKIN_NIMEÄ tavallisena tiedostona
näytä kunkin linkitetyn tiedoston tiedoston nimi
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Varmuuskopion jälkiliite on ”~”, ellei muuta ole asetettu valitsimella --suffix tai ympäristömuuttujalla SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhallintamenetelmän voi valita käyttäen valitsinta --backup tai ympäristömuuttujaa VERSION_CONTROL. Arvot ovat seuraavat:

älä varmuuskopioi koskaan (vaikka --backup olisi annettu)
tee numeroituja varmuuskopioita
numeroituja jos sellaisia on jo olemassa, muuten yksinkertaisia
tee aina yksinkertaisia varmuuskopiota

-s:n käyttö ohittaa -L ja -P. Muussa tapauksessa viimeksi määritetyt ohjausobjektit kun KOHDE on symbolinen linkki, oletusarvon mukaan -P.

TEKIJÄ

Kirjoittaneet Mike Parker ja David MacKenzie.

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen <https://translationproject.org/team/fi.html>

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

KATSO MYÖS

link(2), symlink(2)

Koko dokumentaatio: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) ln invocation'

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Petri Aerikkala <paerikka@turkuamk.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4