Scroll to navigation

DU(1) Käyttäjän sovellukset DU(1)

NIMI

du - estimate file space usage

YLEISKATSAUS

du [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...
du [VALITSIN]... --files0-from=T

KUVAUS

Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

-0, --null
päätä rivit NUL-tavuun, ei rivinvaihtoon
näytä koot kaikille tiedostoille, ei vain hakemistoille
print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below
sama kuin '--apparent-size --block-size=1'
näytä myös kokonaismäärä
laske mukaan vain komentorivillä annettujen symlinkkien kohteiden koot
print the total for a directory (or file, with --all) only if it is N or fewer levels below the command line argument; --max-depth=0 is the same as --summarize
summarize device usage of the NUL-terminated file names specified in file F; if F is -, then read names from standard input
sama kuin --dereference-args (-D)
näytä koot helppolukuisessa muodossa (esim. 1K 234M 2G)
list inode usage information instead of block usage
kuten --block-size=1K
seuraa kaikkia symbolisia linkkejä
laske kovien linkkien koot monta kertaa
sama kuin --block-size=1M
älä seuraa mitään symbolisia linkkejä (tämä on oletus)
for directories do not include size of subdirectories
sama kuin -h, mutta monikerta on 1000, ei 1024
näytä vain kokonaismäärä jokaiselle argumentille
exclude entries smaller than SIZE if positive, or entries greater than SIZE if negative
show time of the last modification of any file in the directory, or any of its subdirectories
näytä muutosajan sijaan SANAn mukainen aika: atime, access, use, ctime tai status
show times using STYLE, which can be: full-iso, long-iso, iso, or +FORMAT; FORMAT is interpreted like in 'date'
jätä pois TIEDOSTOssa lueteltuihin hahmoihin täsmäävät tiedostot
jättää pois KUVIOTA vastaavat tiedostot
ohita muilla tiedostojärjestelmillä sijaitsevat hakemistot
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Näyttöarvot ovat yksiköissä, joiden koko on ensimmäinen käytettävissä oleva KOKO --block-size, ja DU_BLOCK_SIZE-, BLOCK_SIZE- ja BLOCKSIZE-ympäristömuuttujat. Muussa tapauksessa yksiköiden oletusarvo on 1 024 t ti :tä (tai 512, jos POSIXLY_CORRECT on määritetty).

SIZE-argumentti on kokonaisluku ja valinnainen yksikkö (esimerkki: 10K on 10*1024). Yksiköt ovat K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (tehot 1024) tai KB,MB,... (1000:n valtuudet). Binaarien etuliitteenä voidaan käyttää myös: KiB=K, MiB=M ja niin edelleen.

KUVIOT

PATTERN is a shell pattern (not a regular expression). The pattern ? matches any one character, whereas * matches any string (composed of zero, one or multiple characters). For example, *.o will match any files whose names end in .o. Therefore, the command

du --exclude='*.o'

will skip all files and subdirectories ending in .o (including the file .o itself).

TEKIJÄ

Kirjoittaneet Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ja Jim Meyering.

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen <https://translationproject.org/team/fi.html>

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

KATSO MYÖS

Koko dokumentaatio: <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) du invocation'

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jussi Larjo <larjo@cc.tut.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4