Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.6(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.6(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.6

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.4.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

- Використано новий спосіб створення і кешування базової системи. Це значно пришвидшує роботу libguestfs, доволі часто у 4-5 разів.

- Реалізовано підтримку інспектування гостьових системи (подібно до virt-inspector) за допомогою звичайного програмного інтерфейсу та прив'язок до мов програмування. Побіжним ефектом є значне пришвидшення роботи «guestfish -i».

- virt-inspector та основний програмний інтерфейс інспектування тепер може виявляти такі гостьові системи: Fedora, Debian, Ubuntu, Windows, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Scientific Linux, Gentoo, Pardus, Arch Linux, MeeGo.

- Реалізовано підтримку повного шифрування дисків за допомогою LUKS у гостьових системах.

 - Прив’язки до PHP.

- Реалізовано повідомлення щодо поступу (та смужки поступу у guestfish і virt-resize) для певних типів довготривалих дій.

- virt-df тепер працює значно ефективніше. Скористайтеся параметром «--one-per-guest», щоб відновити попередню поведінку із ізоляцією окремих гостьових систем.

- Реалізовано команди guestfish «copy-in» і «copy-out» для рекурсивного копіювання файлів та каталогів до гостьової системи та з неї.

- Реалізовано команду guestfish «hexedit» для виконання двійкового редагування на пристроях і у файлах.

- Змінено синтаксис guestfish -i з метою уможливлення визначення команд у командному рядку (із збереженням зворотної сумісності).

- Реалізовано параметр guestfish -d <домен> для додавання дисків з доменів libvirt.

- Для параметра guestfish -N передбачено підтримку декількох нових типів приготованих образів дисків:
lvfs : диск у форматі логічного тому з файловою системою
lv : диск із логічним томом
bootroot : boot+root
bootrootlv : boot і root на логічному томі

- Команди guestfish more та edit тепер працюють із довільними файлами.

- За допомогою параметра guestfish --echo-keys ви зможете бачити символи ключів і паролів, коли їх вводитимете.

- У guestmount тепер передбачено параметри -a / -d / -i, як у guestfish.

- Реалізовано використання virtio-serial для обміну даними із базовою системою. Це дало значні переваги у швидкодії.

 - Реалізовано параметр virt-edit -b для створення резервних копій редагованих файлів.

- Реалізовано параметр virt-edit -e для неінтерактивного редагування файлів.

- Реалізовано можливість перехоплення дампів ядра із базової системи (дякуємо Matthew Booth).

- virt-rescue тепер завершує роботу коректно (дякуємо Matthew Booth).

- virt-rescue тепер має параметр --network для вмикання доступу до мережі.

- Тепер virt-resize може працювати із гостьовими системами, які використовують формат таблиці розділів GPT.

- у virt-resize реалізовано ліпшу підтримку зменшення розмірів гостьових систем.

- у virt-resize передбачено підтримку гостьових систем у форматі qcow2.

- Можна скористатися $TMPDIR для перевизначення майже усіх тимчасових каталогів.

- Користувачі OCaml можуть скористатися альтернативним OO-стилем програмування, наприклад g#launch ()

- У програмному інтерфейсі передбачено підтримку викликів, які приймають необов'язкові параметри. Приклад: $g->add_drive_opts ("disk", readonly => 1);

- У виведених даних трасування тепер екрануються і скорочуються довгі рядки (дякуємо Matthew Booth).

- Тепер автосинхронізацію типово увімкнено. Це забезпечує вищу надійність при закритті дескриптора.

- За допомогою параметра virt-df --uuid ви можете здійснювати переходи у домені навіть після перенесення або перейменування.

 - Переклади сторінок підручника (man).

Безпека

- CVE-2010-3851 libguestfs: пропущено специфікатор формату диска під час додавання диска https://www.redhat.com/archives/libguestfs/2010-October/msg00036.html Цю ваду повністю виправлено у цьому випуску, виправлення буде зворотно портовано на інші стабільні гілки після додаткового тестування.

- virt-inspector більше не покладається на ненадійний код гостьової системи для побудови списку програм у деяких гостьових системах.

Нові програмні інтерфейси

 download-offset, file-architecture, findfs-label, findfs-uuid,
 inspect-os, inspect-get-arch, inspect-get-distro,
 inspect-get-filesystems, inspect-get-major-version,
 inspect-get-minor-version, inspect-get-mountpoints,
 inspect-get-product-name, inspect-get-type, is-blockdev, is-chardev,
 is-fifo, is-lv, is-socket, is-symlink, list-filesystems, luks-add-key,
 luks-close, luks-format, luks-format-cipher, luks-kill-slot,
 luks-open, luks-open-ro, lvm-clear-filter, lvm-canonical-lv-name,
 lvm-set-filter, part-to-dev, pread-device, pwrite-device,
 upload-offset

Внутрішня частина роботи програми

- Використано size_t для змінних циклів. - Код бібліотеки поділено на декілька окремих файлів. - Код генератора поділено на декілька окремих файлів. - Реалізовано генерацію команд guestfish. - Уніфіковано обробку параметрів guestfish і guestmount. - Зміни у протоколі:
розмір повідомлення щодо помилки збільшено до 64 кБ
реалізовано надсилання errno до бібліотеки - Додано «make bindist» для створення бінарного дистрибутива. - Поліпшено поведінку під керуванням valgrind. - Ширше тестування параметрів командного рядка guestfish та інтеграції libvirt. - Код інспектування мовою Perl більше не використовується у жодному з інструментів.

Виправлені вади

 - 646822 libguestfs trace mode should not print long binary strings
 - 646821 virt-df should have --uuid option
 - 646432 /dev/mapper paths should not be returned from guestfs_mountpoints
 - 643624 libguestfs tools documentation should describe how to quote guest domain names from shell
 - 642934 No way to specify disk format when adding a disk to libguestfs
 - 642933 guestfs_list_filesystems should be used in all possible places
 - 642932 guestmount options should match guestfish options
 - 642930 virt-inspector (Sys::Guestfs::Lib) should use C inspection APIs
 - 642929 C inspection code should ignore /dev/fd* in /etc/fstab
 - 642826 virt-resize converts any other image format to raw without notifying user, instructions do not account for this
 - 640961 Document that grub-install might be needed for old Linux guests after virt-resize
 - 639986 virt-df --csv does not properly quote " in libvirt domain names
 - 639405 Interrupted cached appliance creation leaves libguestfs unusable
 - 638901 Appliance filename should not contain repository name
 - 638899 /dev/mapper paths should not be returned from C inspection APIs
 - 636918 Updates to Spanish translation
 - 636061 [abrt] guestfish-1.2.11-1.fc12: malloc_consolidate: Process /usr/bin/guestfish was killed by signal 11 (SIGSEGV)
 - 635969 glob echo mkfs ext2 /dev/vd[b-t]1 prints garbage
 - 634246 guestfs_part_get_parttype returns "loop" when run against a partition, LV or filesystem
 - 633766 virt-resize --shrink fails
 - 633357 Оновлення перекладу іспанською
 - 633096 virt-resize calculates block device size incorrectly, doesn't work with qcow2 target
 - 629593 Додано переклад голландською
 - 627556 Оновлено переклад libguestfs іспанською
 - 626843 Оновлення перекладу іспанською
 - 619793 [RFE] Need a way to determine if a particular block device is a logical volume
 - 618556 virt-rescue return none zero value when exit
 - 617200 mount operation failed and hung on some images which running in read-only mode
 - 610880 libguestfs should set broader read perms on tmpdir, so works in some situations when executed with umask 077
 - 599503 document that mkmountpoint and umount-all cannot be mixed
 - 571714 Running virt-df on disk image relabels it, so qemu can no longer write to it.
 - 502533 Оновлення перекладу libguestfs польською

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1